Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe


Publikacja: Dz.U. 2017 r. poz. 318
Tekst:   pobierz plik.pdf (627 KB)
Status: Obowiązujący
Data ogłoszenia: 2017-02-22
Data wejścia w życie: 2017-03-09

Powiązane

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

OSTATNIO DODANE