Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw


Publikacja: Dz.U. 2017 poz. 333
Tekst:   pobierz plik.pdf (509 KB)
Status: Obowiązujący
Data ogłoszenia: 2017-02-23
Data wejścia w życie: 2017-03-01

Powiązane

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

OSTATNIO DODANE