Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw


Publikacja: Dz.U. 2017 poz. 349
Tekst:   pobierz plik.pdf (543 KB)
Status: Obowiązujący
Data ogłoszenia: 2017-02-24
Data wejścia w życie: 2017-03-01

Powiązane

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

OSTATNIO DODANE