Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników.


Publikacja: Dz.U. poz.1574
Tekst:   pobierz plik.pdf (95 KB)
Status: Obowiązujący
Data ogłoszenia: 2017-08-24
Data wejścia w życie: 2017-08-25
Informacje dodatkowe: Zaniechanie poboru podatku od spadków i darowizn, o którym mowa w rozporządzeniu, ma zastosowanie do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych w okresie 24 miesięcy, począwszy od dnia 12 sierpnia 2017 r.

Powiązane

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników.

OSTATNIO DODANE