Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie Rejestru Zastawów Skarbowych


Publikacja: Dz. U. 2017 poz. 1287
Tekst:   pobierz plik.pdf (554 KB)
Status: Obowiązujący
Data ogłoszenia: 2017-06-30
Data wejścia w życie: 2017-07-01

Powiązane

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

OSTATNIO DODANE