Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień


Publikacja: Dz. U. z 2017 r. poz. 1544
Tekst:   Rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 2017 r..pdf (255 KB)
Status: Obowiązujący
Data ogłoszenia: 2017-08-17
Data wejścia w życie: 2017-09-01
Informacje dodatkowe: Tekst jednolity z 2018 r. poz. 701

OSTATNIO DODANE