Dokumenty

Nazwa Rozmiar
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 30 września 2021 r. - poz. 141 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 29 września 2021 r. w sprawie organizacji współpracy w resorcie finansów przy prowadzeniu spraw w ramach pilotażu VAT UE CBR
446,0k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 7 października 2021 r. - poz. 142 -
DECYZJA Nr 5 MINISTRA FINANSÓW,FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 6 października 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego
420,9k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 8 października 2021 r. - poz. 143 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 7 października 2021 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za wrzesień 2021 r.
409,7k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 8 października 2021 r. - poz. 144 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 7 października 2021 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za wrzesień 2021 r.
413,2k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 14 października 2021 r. - poz. 145 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD2.8202.4.2020 MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 13 października 2021 r. w sprawie stosowania zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z kwalifikacją niektórych wydatków poniesionych na remont i wykończenie nieruchomości jako wydatków stanowiących realizację celu mieszkaniowego
506,8k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 15 października 2021 r. - poz. 146 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT1.8101.1.2021 MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 8 października 2021 r. w sprawie w sprawie opodatkowania wynajmu nieruchomości mieszkalnych na rzecz podmiotów gospodarczych
592,5k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 15 października 2021 r. - poz. 147 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 14 października 2021 r. zmieniające w sprawie kontroli zarządczej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
923,5k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 25 października 2021 r. - poz. 148 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD6.8202.4.2021 MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 19 października 2021 r. w sprawie sposobu obliczania bezpośrednio kolejno następujących po sobie pięciu lat podatkowych dla celów rozliczenia przez spółki strat powstałych i nierozliczonych w latach poprzedzających pierwszy rok podatkowy podatkowej grupy kapitałowej
564,6k
Wyświetlanie 141 - 148 z 148 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 8