Kontakt dla dziennikarzy

  Kontakt dla dziennikarzy

  Kontakt dla dziennikarzy

  Ministerstwo Finansów

  Do kierowania pytań prasowych służy e-mail dziennikarze@mf.gov.pl oraz numery telefonów:

  +48 (22) 694 36 04, 694 51 19

  Adres e-mail dziennikarze@mf.gov.pl jest przeznaczony dla przedstawicieli prasy drukowanej i mediów elektronicznych. Pozostałą korespondencję prosimy kierować na adres kancelaria@mf.gov.pl.
   

  Krajowa Administracja Skarbowa

  Do kierowania pytań prasowych dotyczących Krajowej Administracji Skarbowej służy e-mail komunikacja.KAS@mf.gov.pl  oraz numery telefonów:

  +48 (22) 694 46 28, 694 47 88

  Adres e-mail komunikacja.KAS@mf.gov.pl jest przeznaczony dla przedstawicieli prasy drukowanej i mediów elektronicznych. Pozostałą korespondencję prosimy kierować na adres kancelaria@mf.gov.pl

   

  bip

  Publication information

   
  Approve date: 24.10.2012 Publish date 24.10.2012 16:01 Last modification date: 14.06.2017 12:45
  Author: Biuro Ministra Publishing person: Paulina Pawlik Modification person: Aleksandra Adamczyk
  History versions