«Back

Zastępca Dyrektora Beata Karbownik - Nie wykluczamy poszerzenia możliwości inwestycyjnych - Dziennik Gazeta Prawna - 19 października 2018 r.

Zastępca Dyrektora Beata Karbownik - Nie wykluczamy poszerzenia możliwości inwestycyjnych - Dziennik Gazeta Prawna - 19 października 2018 r.

Zastępca Dyrektora Beata Karbownik - Nie wykluczamy poszerzenia możliwości inwestycyjnych - Dziennik Gazeta Prawna - 19 października 2018 r.

Dlaczego przywileje obejmą tylko szeroko pojęte nieruchomości mieszkaniowe? Co jest powodem, że resort zrezygnował z pomysłu, by REIT-y mogły inwestować także w inne nieruchomości?

Jak wynika z opinii ekspertów oraz Narodowego Banku Polskiego, wyrażanych podczas prac legislacyjnych nad projektem ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości, rynek mieszkań na wynajem jest bardziej stabilny i odporny na różne zawirowania gospodarcze od rynku nieruchomości komercyjnych. Inwestowanie w rynek mieszkaniowy jest zatem dla zwykłych obywateli dotknięte mniejszym ryzykiem niż inwestowanie w sektorze nieruchomości komercyjnych.

Czy jest szansa, że w przyszłości zakres zostanie zwiększony i dopuszczona zostanie możliwość inwestowania w biura i galerie handlowe, tak jak jest to na świecie?

Oczywiście nie jest wykluczone, że w przyszłości - po dokonaniu oceny funkcjonowania firm inwestujących w najem nieruchomości (nazywanych w skrócie FINN) w formule ograniczonej tylko do rynku mieszkaniowego - rząd uzna za zasadne rozszerzenie możliwości inwestycyjnych tego typu spółek.

Jakie i komu korzyści mają przynieść nowe przepisy?

Głównym obowiązkiem FINN będzie coroczna wypłata dywidendy na rzecz inwestorów indywidualnych (akcjonariuszy). Dlatego ta nowa forma inwestycji umożliwi mniejszym inwestorom, których środki finansowe nie są wystarczające do samodzielnego inwestowania w wynajmowanie mieszkań, przystąpienie do spółki FINN poprzez zakup jej akcji. W ten sposób, za pośrednictwem FINN, będą oni mogli inwestować na rynku wynajmu nieruchomości i uzyskiwać stosunkowo stabilne dochody z tytułu otrzymywanych od FINN dywidend. Jednocześnie, z uwagi na to, że majątek FINN w przeważającym stopniu stanowić będą nieruchomości mieszkalne, zainwestowany w tego typu fundusze kapitał nie będzie poddany presji inflacyjnej. Z kolei w przypadku tych inwestorów, którzy zdecydują się na utworzenie spółki typu FINN, ustawa umożliwi im pozyskanie od drobnych inwestorów kapitału służącego prowadzonej działalności, będącego alternatywą dla kredytów bankowych. Wskazać też należy, że również dla wszelkiego rodzaju funduszy, w tym emerytalnych, inwestycje w akcje FINN mogą okazać się atrakcyjną formą inwestowania posiadanych środków finansowych. Korzyść z wejścia w życie przepisów ustawy mogą odczuć także deweloperzy, dla których spółki typu FINN będą naturalnym i pożądanym klientem.

Który segment nieruchomości mieszkaniowych zyska najbardziej i dlaczego?

W naszej ocenie głównym zainteresowaniem spółek FINN będą się cieszyły nieruchomości mieszkalne usytuowane w większych ośrodkach miejskich, a więc tam, gdzie występuje popyt na pracowników i największy popyt na mieszkania na wynajem. O tym, czy będą to mieszkania w nowym czy w starszym budownictwie, większe czy mniejsze, w ścisłym centrum czy poza centrum, decydować już będą poszczególne spółki FINN, kierując się względami ekonomicznymi.

Co mogą zmienić w polskim rynku inwestycje w nieruchomości?

Pozytywnym efektem, który zgodnie z założeniami rządowymi powinien wystąpić po wprowadzeniu do polskiego prawa spółek typu REIT, będzie wzrost i ustabilizowanie rynku wynajmu nieruchomości mieszkalnych, co będzie z korzyścią zarówno dla inwestorów, jak i dla osób chcących wynająć mieszkanie. Trudno jednak na razie ocenić wymierne skutki wprowadzanych zmian. Z taką oceną musimy poczekać do czasu, gdy nowe rozwiązania zaczną funkcjonować.

Rozmawiała Patrycja Otto

«Back