«Back

Zastępca Dyrektora Renata Domasiewicz - Organizacje pożytku publicznego nie stracą - Dziennik Gazeta Prawna - 23 listopada 2018 r.

Zastępca Dyrektora Renata Domasiewicz - Organizacje pożytku publicznego nie stracą - Dziennik Gazeta Prawna - 23 listopada 2018 r.

Zastępca Dyrektora Renata Domasiewicz - Organizacje pożytku publicznego nie stracą - Dziennik Gazeta Prawna - 23 listopada 2018 r.

Czy podatnicy po wejściu w życie nowej usługi administracji skarbowej Twój e-PIT będą mogli przekazywać 1 proc. podatku wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego?

Tak, w dalszym ciągu będzie taka możliwość. Przepisy w tym zakresie się nie zmienią. Nowelizacja ustawy o PIT przewiduje, że zeznania PIT-37 i PIT-38 za 2018 r. zostaną sporządzone przez Krajową Administrację Skarbową. Podatnik będzie mógł zatwierdzić gotowe zeznanie za pośrednictwem Portalu Podatkowego. Zakładamy, że w zeznaniach za 2018 r., które będą przygotowane na początku przyszłego roku przez administrację, zostaną przepisane te numery KRS organizacji pożytku publicznego, które były wskazane przez podatników w zeznaniach za 2017 r. W każdym momencie po sporządzeniu e-PIT, nie później jednak niż do 30 kwietnia 2019 r., podatnik będzie mógł zmodyfikować sporządzoną deklarację i zmienić organizację pożytku publicznego, której mamy przekazać 1 proc. podatku. Z naszych danych wynika, że ok. 25 proc. podatników nie korzysta z żadnych ulg i odliczeń, ale przekazuje 1 proc. swojego podatku OPP. Zwykle co roku są to te same organizacje. Stąd nasza propozycja, aby w ramach nowej usługi przepisać numery KRS organizacji do zeznań za 2018 r.

Co to oznacza dla tych 25 proc. podatników?

Nie będą musieli w ogóle modyfikować zeznań, aby wybrać organizację pożytku publicznego. Nie musieliby w zasadzie nic robić, aby rozliczyć swoje dochody za 2018 r., a jednocześnie przekazać 1 proc. podatku tej samej organizacji, którą wskazali w zeznaniu za 2017 r. Jeśli nie zdecydowalibyśmy się - jako Ministerstwo Finansów - na takie rozwiązanie, to mogłoby się okazać, że osoby te nie przekażą 1 proc. podatku na żadną organizację. W ten sposób dbamy więc o to, aby środki trafiły do OPP, a jednocześnie wyręczymy podatników w obowiązku złożenia zeznania rocznego PIT.

A co jeśli podatnik będzie chciał zmienić swój wybór, czyli zmienić organizację, której fiskus ma przekazać 1 proc. jego podatku wynikającego ze złożonego zeznania?

Oczywiście będzie taka możliwość. Przy czym podkreślam: jeśli podatnik nic nie zrobi, nie podejmie żadnych działań, to część jego podatku zostanie przekazana tej samej organizacji, którą wskazał w zeznaniu za 2017 r.

Są jednak podatnicy, którzy nie przekazali w poprzednich latach 1 proc. żadnej organizacji? Co w ich przypadku?

Niestety, zasadą będzie, że przenosimy wskazania OPP tylko z zeznań za poprzedni rok (2017), a nie za lata wcześniejsze. Podatnik będzie oczywiście w dalszym ciągu mógł zdecydować, czy chce przekazać 1 proc. podatku, na jaką organizację, ale wtedy będzie musiał - jak już wspominałam - podjąć działania. Nadal też będzie mógł zdecydować, że nie chce nikomu nic przekazywać.

Załóżmy, że podatnik będzie chciał zmienić OPP. Jakie w praktyce będzie musiał wykonać działania?

Taki podatnik będzie musiał zalogować się do usługi, która będzie dostępna na Portalu Podatkowym. Na pierwszej stronie znajdzie informację, jaka organizacja (numer KRS, nazwa) została automatycznie wpisana do zeznania w celu przekazania 1 proc. podatku i będzie mógł zmienić ten wybór, wskazując inny numer z aktualnego wykazu OPP uprawnionych do otrzymania 1 proc. Będzie można nie tylko wskazać organizację, ale też podać cel szczegółowy, na który ma zostać przekazany 1 proc.

Czy podatnik będzie musiał podjąć jakieś dodatkowe czynności?

Wystarczy, że zaakceptuje swój wybór. Akceptacja będzie traktowana jak podpis podatnika. Co jeśli podatnik nie podejmie żadnych działań, a w ubiegłorocznym zeznaniu nie wskazał żadnej OPP?

W takim przypadku w zeznaniu przygotowanym przez administrację skarbową nie pojawią się żadne dane dotyczące 1 proc. Podatnik, który będzie chciał przekazać część swojego podatku jakiejś organizacji, będzie musiał zalogować się do systemu i wybrać organizację z listy OPP. Jeśli tego nie zrobi, a w zeszłym roku nie wskazał żadnej organizacji, to fiskus nie przekaże nikomu 1 proc. podatku tego podatnika.

Dlaczego Ministerstwo Finansów zdecydowało się przepisać automatycznie numery OPP, na rzecz których zostanie przekazany 1 proc.?

Przede wszystkim zależało nam, aby zwolnić jak największą liczbę podatników z obowiązku składania i wypełniania zeznania rocznego. Ponadto chcieliśmy, aby na usłudze Twój e-PIT organizacje pożytku publicznego nie straciły pieniędzy. Na bieżąco będziemy monitorować, jak sprawdza się to rozwiązanie.

Czy automatyczne przepisanie numeru OPP z zeznania za poprzedni rok wynika z przepisów ordynacji podatkowej lub ustawy o PIT?

Nie, takiego rozwiązania nie wpisaliśmy do nowelizacji ustawy o PIT. Wskazaliśmy to jednak w uzasadnieniu do projektu. Jeśli po pierwszym roku obowiązywania tego modelu pojawią się jakieś wątpliwości, to będziemy go weryfikować, a następnie zdecydujemy, czy wprowadzamy jakieś modyfikacje. Wierzymy, że zaproponowane rozwiązanie będzie dobrze przyjęte, bo jest korzystne zarówno dla organizacji pożytku publicznego, jak i dla podatników.

Czy ta usługa nie doprowadzi do tego, że zmniejszy się liczba osób, które przekazują 1 proc., czego obawiają się same organizacje pożytku publicznego?

Naszym zdaniem nie. Jak mówiłam, podatnicy zachowają pełne prawo do decydowania, czy chcą przekazać 1 proc. podatku i do kogo mają trafić środki. Trudno w takiej sytuacji mówić o jakimkolwiek ograniczeniu praw.

Jakie zeznania PIT będą objęte w 2019 r. usługą Twój e-PIT?

W przyszłym roku, od 15 lutego, będą dostępne wypełnione przez administrację zeznania roczne PIT-37 i PIT-38. Od 2020 r. (a więc do rozliczeń za 2019 r.) usługa Twój e-PIT będzie również dotyczyła zeznań PIT-36, PIT-36L oraz PIT-28, czyli rozliczeń składanych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą (na zasadach ogólnych, płacących liniowy PIT, jak też korzystających z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych).

Ilu podatników obejmie więc Twój e-PIT w przyszłym roku?

Będzie to ok. 16 milionów podatników. Tyle osób składa bowiem zeznania PIT-37 i PIT-38.

Jak w praktyce będzie wyglądało przepisywanie danych z zeszłorocznych PIT?

Zeznania będą wypełniane automatycznie w systemie teleinformatycznym na podstawie danych będących w rejestrach Krajowej Administracji Skarbowej. Nowelizacja PIT zakłada też wprowadzenie początkowego terminu na składanie e-PIT - 15 lutego. Jakie możliwości będzie miał podatnik, który będzie chciał wcześniej rozliczyć się z urzędem skarbowym? Wprowadzenie usługi sporządzania zeznań rocznych przez KAS to nowe, dodatkowe ułatwienie dla podatników. W dalszym ciągu ci, którzy będą chcieli rozliczyć się samodzielnie, będą mieli taką możliwość - będą mogli złożyć zeznanie elektronicznie lub papierowo. Warto dodać, że od 2019 r. zmieni się termin składania zeznań podatkowych - został przesunięty na okres od 15 lutego do końca kwietnia (dotychczas było to od 1 stycznia do końca kwietnia). Jeżeli podatnik będzie chciał złożyć swoje zeznanie podatkowe przed 15 lutego, to oczywiście będzie miał możliwość, jednak musi mieć na uwadze, że wszelkie terminy (np. do zwrotu nadpłaty) będą liczone od 15 lutego.

Rozmawiał Łukasz Zalewski

«Back