«Back

Informacja o miejscu publikacji projektów aktów prawnych

Informacja o miejscu publikacji projektów aktów prawnych

Informacja o miejscu publikacji projektów aktów prawnych

Ministerstwo Finansów informuje, że projekty założeń projektów ustaw, projekty aktów normatywnych oraz dokumenty dotyczące prac nad tymi projektami publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny (link otwiera okno w nowym serwisie.

bip

Publication information

 
Approve date: 14.09.2012 Publish date 14.09.2012 14:26 Last modification date: 15.12.2017 10:42
Author: Departament Prawny Publishing person: Paulina Pawlik Modification person: Jolanta Ewa Pichor

Powiązane

  • Stanowienie aktów normatywnych
  • Harmonogram prac legislacyjnych
History versions
«Back