«Back

Zespół ds. Ocen Skutków Regulacji

Zespół ds. Ocen Skutków Regulacji

Zespół ds. Ocen Skutków Regulacji

Funkcje i struktura Zespołu ds. OSR zostały określone w Zarządzeniu Nr 13 Ministra Finansów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie Zespołu do spraw testów regulacyjnych i Ocen Skutków Regulacji.


Zespół działa pod przewodnictwem Ministra Finansów.


Do głównych zadań Zespołu należy:

  • wsparcie merytoryczne i analityczne komórek organizacyjnych Ministerstwa Finansów w zakresie opracowywania testów regulacyjnych i Ocen Skutków Regulacji (OSR),
  • zapewnienie poprawności merytorycznej i metodologicznej OSR,
  • koordynacja współpracy z właściwą w zakresie OSR komórką merytoryczną Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
     
bip

Publication information

 
Approve date: 12.12.2012 Publish date 12.12.2012 12:46 Last modification date: 17.11.2015 09:25
Author: Ministerstwo Finansów Publishing person: Paulina Pawlik Modification person: Szymon Gawracz
History versions
«Back