Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Barbara Grala – Dziagacz

  Kontakt: iod@mf.gov.pl
   

  Ministerstwo Finansów

  ul. Świętokrzyska 12

  00-916 Warszawa

  bip

  Publication information

   
  Approve date: 23.05.2018 Publish date 23.05.2018 09:51 Last modification date: 23.05.2018 09:57
  Author: Barbara Grala – Dziagacz Publishing person: Henryk Gryz Modification person: Henryk Gryz