Dziennik Urzędowy Ministra

  Dziennik Urzędowy Ministra

  Dziennik Urzędowy Ministra

  Wydawanie dziennika urzędowego ministra kierującego działami administracji rządowej wynika z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 poz. 1523).

  Od 1 stycznia 2012 r. dziennik urzędowy wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym.

  Zgodnie z art. 2a ust. 3 ww. ustawy dla dziennika urzędowego wydawanego w postaci elektronicznej organ wydający prowadzi odrębną stronę internetową.

   

  Przejdź do strony Dziennika Urzędowego Ministra Finansów (link otwiera nowe okno w innym serwisie). - wydawany do 28 września 2016 r. Wznowiony od 19 stycznia 2018 r.

   

  Przejdż do strony Dziennika Urzędowego Ministra Rozwoju i Finansów (link otwiera nowe okno w innym serwisie) - wydawany do 5 lutego 2018 r.

   

  bip

  Publication information

   
  Approve date: 19.05.2014 Publish date 19.05.2014 13:24 Last modification date: 07.02.2019 14:22
  Author: Paweł Szewczyk Publishing person: Paulina Pawlik Modification person: Martyna Ptasznik