Gabinet polityczny Ministra Finansów

  Gabinet polityczny Ministra Finansów

  Gabinet polityczny Ministra Finansów

  1. Imiona i nazwisko: Michał Szczepan Jędrzejczyk
  2. data urodzenia: 26 grudnia 1986 r.
  3. miejsce zatrudnienia w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została zatrudniona w gabinecie politycznym ministra: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
  4. źródła dochodów w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została zatrudniona w gabinecie politycznym ministra: wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II,  własna działalność gospodarcza (Kancelaria Radcy Prawnego),  umowa zlecenia oraz umowa o dzieło, dieta radnego Rady Miasta i Gminy Morawica,
  5. informacja o wykonywanej działalności gospodarczej w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została zatrudniona w gabinecie politycznym ministra: wykonywał.

   

  bip

  Publication information

   
  Approve date: 27.02.2012 Publish date 27.02.2012 10:41 Last modification date: 02.01.2019 14:01
  Author: Łukasz Sawa Publishing person: Łukasz Sawa Modification person: Paulina Pawlik
  History versions