«Back

Operacje realizowane w ramach PT PROW 2014-2020

Operacje realizowane w ramach PT PROW 2014-2020

Operacje realizowane w ramach PT PROW 2014-2020

         

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Właściwy organ w odniesieniu do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Finansów.

Files to download

bip

Publication information

 
Approve date: 14.07.2017 Publish date 14.07.2017 09:54 Last modification date: 04.01.2019 10:01
Author: Departament PG Publishing person: Adam Gochna Modification person: Adam Gochna
History versions
«Back