Zadłużenie Skarbu Państwa

  Zadłużenie Skarbu Państwa

  Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec kwietnia 2018 r. wyniosło 948.740,0 mln zł, co oznaczało:
  • spadek o 9.385,9 mln zł (-1,0%) w kwietniu 2018 r.,
  • wzrost o 20.267,0 mln zł (+2,2%) od początku 2018 r.

  W kwietniu 2018 r. udział długu w walutach obcych w całym długu Skarbu Państwa wyniósł 31,1%, tj. zwiększył się o 0,4 pkt proc. m/m i o 0,5 pkt proc. w porównaniu z końcem 2017 r..

  W kwietniu 2018 r. udział nierezydentów w długu Skarbu Państwa wyniósł 50,1%, co oznaczało spadek o 0,8 pkt proc. w porównaniu z końcem 2017 r. Udział nierezydentów nie zmienił się w stosunku do poprzedniego miesiąca.


  Poniżej cała publikacja w formacie pdf. Kolejny numer ukaże się 20 lipca 2018 r.

   

  Files to download

« Back to Archiwum publikacji

Archiwum publikacji

Subfolders

Showing 17 results.
Folder Number of Documents

2018

--

2017

--

2016

--

2015

--

2014

--

2013

--

2012

--

2011

--

2010

--

2009

--

2008

--

2007

--

2006

--

2005

--

2004

--

2003

--

2002

--
Showing 17 results.

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Move up