Zasady przyznawania patronatów Ministerstwa Finansów lub udziału ministra w komitecie honorowym (prosimy o składanie wniosków wyłącznie drogą elektroniczną)

  Zasady przyznawania patronatów Ministerstwa Finansów lub udziału ministra w komitecie honorowym (prosimy o składanie wniosków wyłącznie drogą elektroniczną)

  Zasady przyznawania patronatów Ministerstwa Finansów lub udziału ministra w komitecie honorowym (prosimy o składanie wniosków wyłącznie drogą elektroniczną)

  Ministerstwo Finansów obejmuje patronatem przedsięwzięcia niekomercyjne o tematyce ściśle związanej z zakresem działalności Ministerstwa oraz o wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym.

  Ministerstwo Finansów nie obejmuje patronatem przedsięwzięć niezgodnych z polityką wizerunkową Ministerstwa, zasadami równości gospodarczej i uczciwej konkurencji. Ministerstwo Finansów nie obejmuje patronatem nagród branżowych czy środowiskowych i przedsięwzięć o charakterze rankingów. Ministerstwo nie obejmuje również patronatem działalności ciągłej wnioskodawcy, tzn. niezwiązanej z konkretnym projektem ograniczonym czasowo. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat jest przyznawany każdorazowo na jedną edycję.

  W wyjątkowych sytuacjach Ministerstwo Finansów obejmuje patronatem przedsięwzięcia organizowane przez podmioty prywatne, w tym w szczególności prasę i media elektroniczne, jeśli gwarantują one wysoki poziom merytoryczny, nie są nastawione bezpośrednio na zysk organizatora i zostaną uznane za szczególnie użyteczne dla polityki informacyjnej oraz edukacyjnej resortu finansów.

  Przyznany patronat ma wyłącznie charakter honorowy i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego Ministerstwa Finansów.

  Procedura przyznawania patronatu przez Ministerstwo Finansów oraz udziału Ministra Finansów w komitecie honorowym:

  • Wniosek powinien zostać złożony najpóźniej dwa miesiące przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia.
  • Prośba o udział przedstawiciela Ministerstwa Finansów w przedsięwzięciu (obecność, wystąpienie) składana jest odrębnym pismem (w formie załącznika do wniosku).
  • Rozpatrywane są wyłącznie prośby zawierające wypełniony wniosek.
  • Odpowiedź dotycząca decyzji o patronacie Ministerstwa Finansów lub udziale Ministra Finansów w komitecie honorowym jest udzielana przez Biuro Komunikacji i Promocji w formie elektronicznej.
  • Odmowa objęcia patronatu przez Ministerstwo Finansów lub udziału Ministra Finansów w komitecie honorowym jest ostateczna.

  Warunki związane z realizacją patronatu przez Ministerstwo Finansów oraz udziału Ministra Finansów w komitecie honorowym

  W przypadku przyznania patronatu, organizator przedsięwzięcia jest zobowiązany do umieszczenia:

  • baneru roll-up w określonym przez Ministerstwo Finansów miejscu (na życzenie Ministerstwa Finansów),
  • w materiałach informacyjno-promocyjnych związanych z tym wydarzeniem informacji o tym fakcie oraz logo Ministerstwa Finansów.

  Powyższe zasady obowiązują także w przypadku wystąpienia o udział w komitecie honorowym.

  Odebranie patronatu oraz/lub rezygnacja Ministra Finansów z udziału w komitecie honorowym

  Ministerstwo Finansów może, w oparciu o opinię Dyrektora Biura Komunikacji i Promocji, odebrać przyznany wcześniej patronat, a Minister Finansów zrezygnować z udziału w komitecie honorowym.

  O podjętej decyzji organizator jest informowany niezwłocznie.

  Files to download

  bip

  Publication information

   
  Approve date: 22.04.2015 Publish date 22.04.2015 14:25 Last modification date: 07.03.2018 14:41
  Author: Renata Sokołowska Publishing person: Renata Sokołowska Modification person: Jolanta Jesiotr-Głowacz