Struktury sprawozdań finansowych

  Struktury sprawozdań finansowych

  Ministerstwo Finansów poniżej udostępnia struktury logiczne sprawozdań finansowych, wynikające z załączników do ustawy o rachunkowości, dla jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, o których mowa w art. 45 ust. 1h ustawy z dnia 29 września 1994  r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.).

  Jednocześnie Ministerstwo Finansów informuje, że struktury logiczne skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz  wynikających z rozporządzeń wykonawczych do ustawy o rachunkowości, dla jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zostaną opublikowane w terminie do 31 sierpnia 2018 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, iż struktury logiczne oraz format sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSR obecnie nie będą opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 03.08.2018 Data publikacji: 03.08.2018 12:06 Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2018 14:05
  Autor: Departament Poboru Podatków Osoba publikująca: Małgorzata Rojek Osoba modyfikująca: Małgorzata Rojek
  Rejestr zmian