«Powrót

„CATalyst 2” KAS walczy z narkotykami i środkami odurzającymi

„CATalyst 2” KAS walczy z narkotykami i środkami odurzającymi

„CATalyst 2” KAS walczy z narkotykami i środkami odurzającymi

próbki narkotyków podczas badania
próbki narkotyków na stole
drzwi z napisem laboratorium celne
torebka z marihuaną
  • Krajowa Administracja Skarbowa uczestniczyła w drugiej edycji międzynarodowej operacji ,,CATalyst 2" wymierzonej w przemyt i dystrybucję substancji psychoaktywnych.
  • W ramach operacji funkcjonariusze celni na całym świecie zatrzymali łącznie 22 tony środków odurzających.

Operacja została przeprowadzona w kwietniu i maju 2018 r. z inicjatywy Światowej Organizacji Celnej (WCO), Koreańskiej Administracji Celnej, Regionalnego Biura Wywiadowczego WCO oraz Biura Łącznikowego dla Azji Pacyfik (RILO AP). W ramach operacji funkcjonariusze prowadzili działania kontrolne, ukierunkowane na zwalczanie przemytu i dystrybucji nowych substancji psychoaktywnych (NPS)*, stanowiących globalne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego.

Koordynację działań operacji „CATalyst 2" w jednostkach Krajowej Administracji Skarbowej zapewniało Wieloosobowe Stanowisko Grupa Zadaniowa ds. Środków Odurzających Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim. Działania kontrolne zostały przeprowadzone na terenie dziesięciu izb administracji skarbowej. Izby zostały wytypowane z uwagi na usytuowanie w obszarze ich działania portów lotniczych lub morskich, a także ze względu na lokalizację siedzib firm kurierskich i miejsc wyznaczonych do obsługi przesyłek pocztowych w ruchu międzynarodowym.

W związku z operacją „CATalyst 2" funkcjonariusze KAS przeprowadzili łącznie 39 896 kontroli celno-skarbowych. Najwięcej substancji psychoaktywnych ujawniły Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku i Warszawie.

Z informacji Światowej Organizacji Celnej (WCO) wynika, że dzięki ogromnemu zaangażowaniu administracji celnych na całym świecie, w ramach operacji „CATalyst 2" zatrzymano łącznie 22 tony środków narkotycznych, w tym 19 ton środków odurzających i substancji psychotropowych oraz 3 tony prekursorów narkotykowych.
 
* Nowe substancje psychoaktywne (NPS - new psychactive substances) to nowe środki odurzające i substancje psychotropowe, w postaci czystej lub w preparatach, które nie są zdefiniowane konwencjami ONZ, ale mogą mieć taki sam wpływ na zdrowie publiczne jak substancje wymienione w tych konwencjach.

«Powrót