«Powrót

Funkcjonariusze KAS zatrzymali niebezpieczne tablety

Funkcjonariusze KAS zatrzymali niebezpieczne tablety

Funkcjonariusze KAS zatrzymali niebezpieczne tablety

Funkcjonariusz trzyma w ręku tablet, obok pudła z tabletami.
otwarte pudło z tabletami.
Funkcjonariusz trzyma w ręku tablet, obok otwarte pudła z tabletami.
  • 1000 tabletów wyprodukowanych w Chinach próbowała wprowadzić na rynek firma mająca siedzibę w Poznaniu.
  • Sprzęt nie spełniał wymagań przewidzianych dla tego typu wyrobów.

Podczas prowadzonej kontroli towaru w porcie lotniczym Poznań-Ławica funkcjonariusze KAS zwrócili uwagę na szereg nieprawidłowości i z tego powodu wystąpili do Urzędu Komunikacji Elektronicznej o wydanie opinii odnośnie tabletów. Organ nadzoru rynku potwierdził, że tablety, które zostały zgłoszone do procedury dopuszczenia do obrotu, nie spełniają wymagań obowiązujących przy wprowadzaniu tego typu wyrobów na rynek lub oddawaniu ich do użytku.

Urząd Komunikacji Elektronicznej stwierdził m.in. brak właściwie sporządzonej deklaracji zgodności, wadliwość certyfikatu zgodności przywołującego nieobowiązujące już przepisy, brak informacji o importerze i rzeczywistym producencie, a także niewłaściwe i nieuprawnione powoływanie się w polskojęzycznej instrukcji obsługi na wyniki badań notyfikowanej jednostki. Wymagań koniecznych do wprowadzenia na polski rynek nie spełniały również zasilacze dołączone do zestawu.

Z przedstawionych przez importera protokołów i certyfikatu wynikało, że badania wykonało chińskie laboratorium, natomiast laboratorium o przywołanym numerze w rzeczywistości znajduje się w USA.

Pamiętajmy, że użytkowanie sprzętu nie spełniającego norm i wymogów może nieść ze sobą zagrożenie dla środowiska i zdrowia użytkowników.

«Powrót