Porozumienie w sprawie przystąpienia Polski do Systemu Rozpoznawania Numerów Rejestracyjnych Pojazdów (ANPRS)

Porozumienie w sprawie przystąpienia Polski do Systemu Rozpoznawania Numerów Rejestracyjnych Pojazdów (ANPRS)

Porozumienie w sprawie przystąpienia Polski do Systemu Rozpoznawania Numerów Rejestracyjnych Pojazdów (ANPRS)

Na zdjęciu widoczni uczestnicy spotkania podpisujący Porozumienie.
  • 11 października 2017 r. podczas spotkania szefów ceł państw UE w Brukseli sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Szef KAS Marian Banaś podpisał czterostronne Porozumienie w sprawie przystąpienia Polski do Systemu Rozpoznawania Numerów Rejestracyjnych Pojazdów ANPRS (Automated Number Plate Recognition System) [1].  
  • System funkcjonuje obecnie pomiędzy Litwą, Łotwą i Estonią.

Podpisane porozumienie umożliwia wymianę informacji koniecznych do oszacowania i poboru należności celnych i podatku akcyzowego, zwalczania przemytu narkotyków oraz innych towarów podlegających zakazom lub ograniczeniom, umożliwia też wymianę informacji w zakresie przeciwdziałania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania.

Właścicielem systemu ANPRS są służby celne danego kraju, w krajach bałtyckich korzystają z niego m.in. Policja i Straż Graniczna. Podobną rolę rozpoznawania wizyjnego w Polsce pełni ZSOG CAIFS II [2], który rejestruje numery rejestracyjne pojazdów wjeżdżających na obszar Unii Europejskiej lub wyjeżdżających z tego obszaru.

System ANPRS opiera się o urządzenia rejestrujące numery tablic pojazdów samochodowych, wykonujące zdjęcia samochodom towarowym i osobowym. Urządzenia rejestrujące rozmieszczone są na terytorium Litwy, Łotwy i Estonii na granicach zewnętrznych oraz w innych miejscach, np. na głównych szlakach komunikacyjnych czy na granicach wewnętrznych krajów. W poszczególnych krajach funkcjonują NCP (National Contact Point) czyli Krajowe Punkty Kontaktowe. NCP wymieniają pomiędzy sobą komunikaty w celu ukierunkowania działań kontrolnych na obiekty przemieszczające się pomiędzy krajami, prowadzą postępowania poszukiwawcze wobec pojazdów, co do których zaistniały podejrzenia naruszeń prawa lub śledzą trasy przemieszczania się towarów, które są w obszarze ich zainteresowania. Polski Krajowy Punkt Kontaktowy zlokalizowany będzie w Budzisku przy granicy z Litwą.

Polska dołącza do funkcjonującego systemu ANPRS w krajach bałtyckich z „siatką" kamer zlokalizowanych na drogowych przejściach granicznych oraz z kamerami zlokalizowanymi w Budzisku na granicy z Litwą.

Planuje się, że Polska dołączy do międzynarodowej wymiany komunikatów pod koniec grudnia br.


[1] Genezą budowy Systemu ANPRS w krajach bałtyckich było stworzenie narzędzia wspomagającego zwalczanie przemytu wyrobów tytoniowych i innych naruszeń prawa. System aktualnie funkcjonuje w administracjach celnych Litwy, Łotwy i Estonii, a podstawą do funkcjonowania takiego systemu było dotychczas obowiązujące trójstronne Porozumienie zawarte w oparciu o rozporządzenie Rady nr 515/97 z dnia 13 marca 1997 r. w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi Państw Członkowskich i współpracy między Państwami Członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego.

[2] ZSOG CAIFS II – Zintegrowany System Obsługi Granicy CAIFS II, wyodrębniony w 2013 r. ze Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa dla Obiektów Granicznych Administracji Celnej CAIFS II. Głównym założeniem funkcjonowania Systemu jest wspomaganie kontroli na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej, a także zapobieganie nadużyciom, przestępstwom i wykroczeniom skarbowym (finansowym).