«Powrót

KAS dba o bezpieczeństwo uczestników COP24

KAS dba o bezpieczeństwo uczestników COP24

KAS dba o bezpieczeństwo uczestników COP24

Auto osobowe przejeżdża obok mobilnego roentgenu KAS
Funkcjonariusze KAS przy monitorze oglądają obraz z roentgenu.
Tablica informacyjna KAS na hali.
  • Szczyt Klimatyczny COP24 Katowice to największe światowe wydarzenie poświęcone globalnym zmianom klimatycznym.
  • Organizacja szczytu to poważne wyzwanie dla wielu służb. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej są przygotowani do zapewnienia bezpieczeństwa w Katowicach.

2 grudnia rozpoczął się szczyt klimatyczny ONZ w Katowicach (COP24), na który przybyło ponad 30 tysięcy osób z 200 krajów. Wśród nich znajdują się politycy, reprezentanci organizacji pozarządowych, środowisk naukowych oraz przedstawiciele biznesu a także celebryci, którzy od lat działają na rzecz zatrzymania globalnego ocieplenia i ochrony klimatu. Najważniejsze wydarzenia szczytu – konferencje i panele dyskusyjne, odbędą się m.in. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz w Hali Widowisko – Sportowej Spodek. Konferencji COP towarzyszy wiele wydarzeń o charakterze naukowym i społecznym, które będą stanowiły pole do dyskusji, wymiany pomysłów i rozwiązań na rzecz przeciwdziałania globalnemu ociepleniu.

Funkcjonariusze KAS wspólnie z policjantami czuwają nad bezpieczeństwem uczestników szczytu oraz mieszkańców regionu. W najważniejszych punktach miasta pojawiły się specjalistyczne pojazdy, wyposażone w urządzenia rentgenowskie, obsługiwane przez funkcjonariuszy KAS. Śląską Służbę Celno-Skarbową wspomagają funkcjonariusze z Gdańska, Olsztyna, Zielonej Góry oraz Poznania i Warszawy. Na lotnisku w Katowicach–Pyrzowicach została zwiększona obsada funkcjonariuszy KAS dla sprawnej i szybkiej odprawy celnej osób uczestniczących w COP24. Dzięki temu odprawy odbywają się płynnie.

Funkcjonariusze KAS mają ogromne doświadczenie w zapewnianiu bezpieczeństwa podczas wydarzeń o charakterze międzynarodowym. Uczestniczyli w zabezpieczaniu poprzednich dwóch polskich edycji szczytu klimatycznego, profesjonalnie odprawiali tysiące kibiców podczas piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012, w czasie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie i Częstochowie czuwali nad bezpieczeństwem pielgrzymów, którzy przybyli do Polski z niemal całego świata.

Odbywające się corocznie sesje Konferencji Klimatycznej Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu to najważniejsze wydarzenie międzynarodowych negocjacji klimatycznych, na którym spotykają się przedstawiciele wszystkich Stron Konwencji (196 państw i UE), by zdecydować o dalszych działaniach na rzecz ochrony klimatu oraz funkcjonowania samej Konwencji. Tegoroczna sesja COP24 odbywa się w dniach 2-14 grudnia 2018 r. w Katowicach. Polska jest gospodarzem szczytu klimatycznego już po raz trzeci.

«Powrót