«Powrót

KAS i Policja rozbiły grupę przestępczą nielegalnie obracającą lekami

KAS i Policja rozbiły grupę przestępczą nielegalnie obracającą lekami

KAS i Policja rozbiły grupę przestępczą nielegalnie obracającą lekami

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej i Policji, aresztowane osoby na ziemi, kartony z zabezpieczonymi lekami.
Funkcjonariuszka Służby Celno-Skarbowej, wnętrze samochodu z kartonami z lekami.
Kartony z lekami.
  • 11 lipca 2018 r. blisko 130 funkcjonariuszy Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w  Gdyni oraz Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Gdańsku i przy współpracy z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym, rozbiło zorganizowaną grupę działającą na terenie województwa pomorskiego oraz  kujawsko-pomorskiego.
  • Podejrzane osoby i kierowane przez nich firmy uczestniczyły w  nielegalnym procederze tzw. „odwróconego łańcucha dystrybucji leków.
  • Zabezpieczono farmaceutyki warte 10 mln zł.

Podczas akcji przeszukano kilkadziesiąt miejsc na terenie Trójmiasta i okolic oraz Torunia.

W ramach przestępczego procederu preparaty pozyskane przez apteki i hurtownie w  nielegalnym łańcuchu dystrybucji zamiast do polskich pacjentów, trafiały do sieci eksportujących leki za  granicę. W ten sposób wyprowadzano z rodzimego rynku leki istotne dla życia pacjentów, określane jako deficytowe, celem sprzedaży na rzecz innych nieuprawnionych podmiotów.

Zgodnie z polskim prawem apteki mogą sprzedawać produkty lecznicze jedynie pacjentom, hurtownie natomiast nie mogą zaopatrywać się w aptekach. W  celu obejścia przepisów, nieuczciwi przedsiębiorcy wykorzystali  mechanizmy, na  podstawie których leki z  aptek trafiały do hurtowni eksportujących. Symulowano m.in. konieczność utylizacji leków przechowywanych w  niewłaściwych warunkach, błędy w  zamówieniach, skutkujące cofnięciem towaru do  hurtowni czy też wysyłanie podstawionych pacjentów z plikami recept.

Większość wywiezionych produktów to, produkowane przez globalne koncerny, leki oryginalne i rozpoznawalne na rynkach europejskich.

W ramach przeprowadzonej akcji zabezpieczono materiały dowodowe w postaci m.in. ksiąg rachunkowych, sprzętu elektronicznego, a także znacznej ilości leków, których wartość wstępnie oszacowano na ok. 10 milionów złotych.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej dokonał blokady środków finansowych na wszystkich ustalonych kontach bankowych należących do podmiotów związanych z przestępczym procederem, objętym postępowaniem.

Funkcjonariusze Policji po ustaleniu, że na terenie Gdańska funkcjonuje grupa przestępcza zajmująca się przestępstwami określanymi jako proceder odwróconego łańcucha dystrybucji produktów leczniczych bezzwłocznie podjęła współpracę z pomorską KAS w celu skutecznego zakończenia nielegalnej działalności. Czynności realizacyjne funkcjonariuszy Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni, Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku oraz Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego w dalszym ciągu trwają.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że przestępcy w celu ukrycia faktycznie dokonywanych transakcji lekami mogli prowadzić nierzetelną księgowość.

Dalsze postępowanie w sprawie prowadzi Prokuratura Regionalna w Gdańsku.

«Powrót