«Powrót

KAS udaremniła rekordowy przemyt bursztynu w Korczowej

KAS udaremniła rekordowy przemyt bursztynu w Korczowej

KAS udaremniła rekordowy przemyt bursztynu w Korczowej

Funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej przy zabezpieczonych workach z bursztynem.
Bursztyn z bliska.
Funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej przy zabezpieczonym worku z bursztynem.
  • Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej podczas kontroli na przejściu granicznym w Korczowej udaremnili przemyt ponad 275 kg nieobrobionego bursztynu.
  • Towar usiłował przemycić w samochodzie do Polski obywatel Ukrainy.

Podczas kontroli funkcjonariusze wykryli przeróbki konstrukcyjne w samochodzie, które były wykorzystane do przemytu. W samochodzie była ukryta rekordowa ilość nieoszlifowanego bursztynu w ilości ponad 275 kg.  

Legalny przywóz do Polski takiej ilości bursztynu wiązałby się z koniecznością uiszczenia należności przywozowych w wysokości ponad 63 tys. zł (podatek VAT) i dokonania zgłoszenia celnego. Obywatel Ukrainy, który nie dopełnił tego obowiązku odpowie w ramach wszczętego postępowania karnego skarbowego.

Funkcjonariusze zabezpieczyli przemycany towar i przerobiony do przemytu samochód. Jednocześnie funkcjonariusze KAS zwrócili się do Straży Granicznej o wydanie decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu, zgodnie z którą orzeczony został zakaz wjazdu na terytorium RP i innych państw Schengen na okres 3 lat.

«Powrót