«Powrót

KAS zatrzymuje nielegalne transporty odpadów

KAS zatrzymuje nielegalne transporty odpadów

KAS zatrzymuje nielegalne transporty odpadów

Wnętrze naczepy z workami z odpadami
Bok naczepy z odpadami
Zbliżenie na wnętrze worka z odpadami
  • Funkcjonariusze z zachodniopomorskiej KAS zatrzymali na granicy prawie 47 ton odpadów z Niemiec.
  • Dwa transporty z Niemiec zawierały gruz rozbiórkowy oraz baloty przezroczystej i kolorowej folii.

Funkcjonariusze Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie udaremnili przywóz transportu zawierającego baloty przezroczystej i kolorowej folii. W okolicach byłego przejścia granicznego Pomellen/Kołbaskowo, funkcjonariusze ujawnili 23 worki typu big bag z gruzem rozbiórkowym. W workach znajdowały się rozbite cegły, bryły suporeksu, elementy żelbetonowe, żwiry oraz elementy organiczne w postaci traw i krzaków. Ponadto zapakowane w nich były: ścinki papy, rozbite kafle ceramiczne, połamane płyty wiórowe, poszarpane kawałki folii, połamane rynny oraz ceramiczne elementy pieca kaflowego.

Kontrolujący zakwalifikowali przewożony towar jako odpady „spoza listy", tj. mieszaniny odpadów o różnych kodach. Skierowano wniosek do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie o ocenę ładunku pod kątem spełnienia definicji odpadu. WIOŚ potwierdził kwalifikację funkcjonariuszy i stwierdził, że wysyłający transport odpadów był obowiązany poinformować o planowanym przemieszczaniu odpadów wszystkie właściwe organy i uzyskać pisemną zgodę przed rozpoczęciem wysyłki. Dalsze postępowanie prowadzone było przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, który przesłał powiadomienie o nielegalnym przemieszczaniu odpadów do swojego odpowiednika w Niemczech z wnioskiem o podjęcie działań gwarantujących zwrot odpadów do kraju wysyłki.

Podczas drugiej kontroli, w tym samym miejscu, zatrzymano ładunek odpadów folii. Pojazd w chwili kontroli nie był oznaczony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczególnych wymagań dla transportu odpadów tablicami z literą „A", które powinno być umieszczone na pojeździe przy transgranicznym przemieszczaniu odpadów. Kierowca twierdził, że ładunek nie stanowi odpadu, w związku z czym dodatkowe dokumenty nie są wymagane, a pojazd nie musi być oznakowany.

Funkcjonariusze zawnioskowali do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o sporządzenie oceny towaru. WIOŚ wskazał, że przewożony ładunek spełnia definicję odpadu, a jego przemieszczanie spełnia definicję nielegalnego transgranicznego przemieszczania. Zgromadzoną dokumentację przekazano do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie, który prowadzi postępowanie w sprawie. Towar został zabezpieczony pod stałym nadzorem funkcjonariuszy.

Łącznie funkcjonariusze z zachodniopomorskiej KAS zatrzymali na granicy prawie 47 ton odpadów z Niemiec.

«Powrót