«Powrót

Mazowiecka KAS skutecznie egzekwuje niezapłacone podatki w Wólce Kosowskiej

Mazowiecka KAS skutecznie egzekwuje niezapłacone podatki w Wólce Kosowskiej

Mazowiecka KAS skutecznie egzekwuje niezapłacone podatki w Wólce Kosowskiej

Banknoty ułożone na biurku.
  • Prawie 2 mln zł trafiło do budżetu państwa.
  • Na poczet należnych podatków, zarekwirowano również towar o wartości blisko 1 mln złotych oraz 3 samochody.

Przedmiotem kontroli urzędników Izby Administracji Skarbowej w Warszawie była działalność handlowa na terenie Wólki Kosowskiej. W trakcie sprawdzania dokumentacji, obejmującej podatek dochodowy od osób prawnych, kontrolerzy zakwestionowali część transakcji. W wielu przypadkach w czasie kilku godzin regulowano całość zobowiązań.

W przeciągu zaledwie dwóch miesięcy intensywnych kontroli w Wólce Kosowskiej, do budżetu państwa trafiło ok. 2 mln zł. Ponadto, w jednym z kontrolowanych miejsc znaleziono oryginały deklaracji podatkowych należących do podmiotów innych, niż kontrolowana spółka. Deklaracje były opatrzone pieczęciami potwierdzającymi ich złożenie do kilku urzędów skarbowych, co z pewnością nie pozostanie bez znaczenia dla kolejnych postępowań kontrolnych.

Wzmożone działania kontrolne mają także charakter prewencyjny. Podmioty, które handlują na terenie Wólki Kosowskiej, a posiadają nieuregulowane wobec budżetu zobowiązania, przestają się ukrywać i coraz częściej składają wnioski o udzielenie zgody na ratalną spłatę zaległego podatku, wykazując przy tym posiadany majątek.

Wiodącą rolę w działaniach na terenie CH Wólka Kosowska odegrały dwa urzędy skarbowe - Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu oraz US w Piasecznie. W wykonywanie zadań egzekucyjnych zaangażowanych było 18 urzędów województwa mazowieckiego, w tym większość urzędów warszawskich oraz funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego. Realizację zadań nadzorowali pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

«Powrót