«Powrót

Nagroda branży paliwowej dla Szefa KAS

Nagroda branży paliwowej dla Szefa KAS

Nagroda branży paliwowej dla Szefa KAS

Szef KAS podczas przemówienia.
  • Minister Marian Banaś został uhonorowany statuetką Polskiej Izby Paliw Płynnych ZŁOTY OKTAN 2018 w kategorii „Przedstawiciel administracji rządowej".

Szef KAS został uhonorowany za działania Ministerstwa Finansów i nieoceniony wkład w wyrównanie szans konkurencyjnych prywatnych przedsiębiorców oraz podjęcie zdecydowanych działań przyczyniających się do ograniczenia tzw. szarej strefy na polskim rynku paliwowym.

Wręczanie statuetki Szefowi KAS

Statuetka ZŁOTY OKTAN Polskiej Izby Paliw Płynnych przyznawana jest w celu uhonorowania Laureatów, wyróżniających się swoją działalnością, twórczością, przedsiębiorczymi inicjatywami, w szczególności przyczyniającymi się do rozwoju rynku paliw płynnych w Polsce, poszerzenia oraz propagowania wiedzy w dziedzinie przedsiębiorczości i rynku paliwowo-energetycznego, rozwoju innowacyjności poprzez prowadzoną działalność legislacyjną, administracyjną, naukową i gospodarczą.

Izba Paliw uhonorowała tym wyróżnieniem Szefa KAS za współpracę, otwartość i dialog.

Warto przypomnieć, że to już druga nagroda branży paliwowej dla Krajowej Administracji Skarbowej. W kwietniu 2018 r. Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) przyznała funkcjonariuszom i pracownikom KAS nagrodę „Człowiek Roku 2017".

«Powrót