«Powrót

Podkarpacka KAS odzyskała ponad 4 mln zł z tytułu VAT

Podkarpacka KAS odzyskała ponad 4 mln zł z tytułu VAT

Podkarpacka KAS odzyskała ponad 4 mln zł z tytułu VAT

VAT
  • Zagraniczna firma, zarejestrowana dla celów rozliczenia podatku VAT na terenie Polski, naraziła Skarb Państwa na stratę ponad 4 mln złotych.
  • Kontrola podmiotu ujawniła nieprawidłowości w rozliczeniach podatku i doprowadziła do wpłaty zaległości podatkowych wraz z odsetkami.

Pracownicy Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu przeprowadzili kontrolę w firmie, mającej siedzibę w jednym z państw na terenie UE. Postępowanie kontrolne ujawniło nieprawidłowości w zakresie rozliczeń w podatku od towarów i usług, związane z obrotem substancjami chemicznymi.

Kontrolujący ustalili, że firma błędnie określiła miejsce opodatkowania transakcji dla dokonywanych dostaw w ramach tzw. transakcji łańcuchowych, co w efekcie miało wpływ na zaniżenie należnego podatku VAT. Firma skorygowała uprzednio złożone deklaracje podatkowe i dokonała wpłaty zaległego podatku, wraz z należnymi odsetkami w kwocie ponad 4 mln 350 tys. złotych.

«Powrót