«Powrót

Podlaska KAS ujawniła puste faktury

Podlaska KAS ujawniła puste faktury

Podlaska KAS ujawniła puste faktury

Napis VAT, litery są przezroczyste, w ich obrysie widoczne banknoty.
  • Proceder zaniżania zobowiązań podatkowych na dużą skalę, z wykorzystaniem tzw. „pustych faktur" VAT, ujawnili i przerwali pracownicy KAS z Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białegostoku.
  • Podlaska spółka z branży budowlanej działająca na terenie całego kraju naraziła Skarb Państwa na straty w wysokości blisko 1,3 miliona złotych.

W wyniku kontroli ustalono, że w celu obniżenia zobowiązań podatkowych firma wykorzystała ponad 140 pustych faktur VAT. Oprócz firmy z woj. podlaskiego w wykrytym procederze brały również udział podmioty z Małopolski i Mazowsza, pomagając w dokumentowaniu usług na rzecz podlaskiej spółki. Podmioty te pozorowały prowadzenie działalności gospodarczej, a ich rolą było jedynie wystawianie faktur VAT za usługi, które w rzeczywistości nigdy nie były wykonywane.

Pracownicy podlaskiej KAS ustalili, że w wyniku wykrytego procederu spółka zaniżyła swoje zobowiązania podatkowe o blisko 1,3 miliona złotych.

Zgodnie z wyrokiem sądu, nieuczciwa spółka będzie musiała wpłacić pełną kwotę zaległego podatku VAT wraz z odsetkami.

«Powrót