«Powrót

Polska znów na 1. miejscu w zakresie obsługi handlu międzynarodowego w rankingu Banku Światowego Doing Business 2019

Polska znów na 1. miejscu w zakresie obsługi handlu międzynarodowego w rankingu Banku Światowego Doing Business 2019

Polska znów na 1. miejscu w zakresie obsługi handlu międzynarodowego w rankingu Banku Światowego Doing Business 2019

  • Doing Business to raport publikowany co roku, w którym znajduje się opis i porównanie warunków prowadzenia biznesu w 190 krajach.
  • W kategorii obejmującej kwestie celne, polskie rozwiązania związane z obrotem towarowym z zagranicą zostały ocenione najwyżej trzeci rok z rzędu.
  • Szczególnie doceniono krótki czas i niskie koszty związane z procesem logistycznym w związku z eksportem i importem towarów.

Aktywne wspieranie przedsiębiorców i systematyczne podnoszenie standardów obsługi klienta to najważniejsze cele strategiczne Krajowej Administracji Skarbowej. Jednym z priorytetów jest zwiększanie zakresu i dostępności uproszczeń, skracanie czasu obsługi oraz dostępności do e-usług. Wyniki działań KAS zostały pozytywnie ocenione w raporcie Doing Business 2019. W kategorii obejmującej przede wszystkim kwestie celne, związane z obrotem towarowym z zagranicą.

Polska trzeci rok z rzędu zajęła 1. miejsce, tym razem wspólnie kilkoma innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Chorwacja, Francja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Węgry, Włochy).

Metodologia raportu

Raport analizuje przepisy regulujące działalność firm między innymi w zakresie pozyskiwania pozwoleń, płacenia podatków czy wymiany międzynarodowej. Dane dotyczące handlu międzynarodowego zostały zebrane na podstawie wyników kwestionariusza, który był przesłany do lokalnych spedytorów, agentów celnych, władz portowych i przedsiębiorców.

Do oszacowania czasu i kosztów handlu międzynarodowego w obszarze badania zgodności dokumentacji były brane pod uwagę następujące elementy: pozyskiwanie, przygotowanie i przesyłanie dokumentów podczas transportu towarów; odprawa celna; inspekcje oraz obsługa w porcie i na granicy. W zakresie odpraw celnych i kontroli celnych brane pod uwagę były także kontrole przeprowadzane przez inne agencje rządowe. Badane były wszystkie informacje przedkładane w formie elektronicznej lub papierowej, wymagane przez agencje rządowe w związku z przesyłką towarów w kontekście ich uzyskiwania, przygotowania i przedłożenia podczas całego procesu eksportu lub importu towarów.

Raport Doing Business  wydawany jest nieprzerwanie od 2003 r.

Raport Doing Business 2019 (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)

«Powrót