«Powrót

Polsko-niemieckie patrole celno-skarbowe w Lubuskiem i Brandenburgii

Polsko-niemieckie patrole celno-skarbowe w Lubuskiem i Brandenburgii

Polsko-niemieckie patrole celno-skarbowe w Lubuskiem i Brandenburgii

Funkcjonariusze celno-skarbowi z Polski oraz funkcjonariusze celni z Niemiec.
Naczelnik Lubuskiego Urząd Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim insp. Sylwester Skórski i dyrektor Głównego Urzędu Celnego we Frankfurcie nad Odrą dr Sven Brenner.
Naczelnik Lubuskiego Urząd Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim insp. Sylwester Skórski i dyrektor Głównego Urzędu Celnego we Frankfurcie nad Odrą dr Sven Brenner oraz funkcjonariusze celno-skarbowi z Polski oraz funkcjonariusze celni z Niemiec.
  • 5 listopada 2018 r. we Frankfurcie nad Odrą podpisano dokument „Instrukcja dla jednostek kontrolnych Głównego Urzędu Celnego we Frankfurcie nad Odrą i Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp. podczas przeprowadzania kontroli z towarzyszeniem drugiej strony".
  • Funkcjonariusze celno-skarbowi z Polski oraz funkcjonariusze celni z Niemiec rozpoczęli wspólne patrole na zachodniej granicy kraju.

Instrukcja określa zasady i standardy organizacji wspólnych kontroli po polskiej i niemieckiej stronie. Dokument podpisali naczelnik Lubuskiego Urząd Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim insp. Sylwester Skórski i dyrektor Głównego Urzędu Celnego we Frankfurcie nad Odrą dr Sven Brenner.

Polscy i niemieccy funkcjonariusze mają teraz uprawnienia do zatrzymywania i kontrolowania pojazdów poruszających się na terenie województwa lubuskiego i Brandenburgii.

Przedstawiciele stron porozumienia zgodnie przyznają, że wspólne patrole przyczynią się do jeszcze skuteczniejszej walki z przestępczością transgraniczną, szczególnie w zakresie eliminowania przemytu wyrobów tytoniowych, energetycznych i odurzających. Wspólne działania będą też wymierzone w przestępczość związaną z nielegalnym obrotem paliw z cystern.

Podstawą wspólnych kontroli jest umowa z dnia 15 maja 2014 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych.

«Powrót