«Powrót

Porozumienie o współdziałaniu Krajowej Administracji Skarbowej i Żandarmerii Wojskowej

Porozumienie o współdziałaniu Krajowej Administracji Skarbowej i Żandarmerii Wojskowej

Porozumienie o współdziałaniu Krajowej Administracji Skarbowej i Żandarmerii Wojskowej

Szef KAS Marian Banaś i Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. Tomasz Połuch podczas podpisywania porozumienia o współdziałaniu.
Szef KAS Marian Banaś i Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. Tomasz Połuch podczas wymiany podpisanych dokumentów.
Szef KAS i Komendant Główny ŻW, w tle napis Krajowa Administracja Skarbowa.
  • 5 czerwca 2018 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś i Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. Tomasz Połuch podpisali porozumienie o współdziałaniu.

Celem zawarcia porozumienia jest współpraca w zakresie realizacji ustawowych zadań Żandarmerii Wojskowej oraz Krajowej Administracji Skarbowej, do których w szczególności należy rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń, w tym skarbowych, popełnionych przez osoby pozostające w zakresie właściwości ŻW oraz KAS.

Zasady współdziałania
Porozumienie określa ramy współdziałania ŻW i KAS, w szczególności w zakresie wymiany informacji, koordynacji działań, jak również współpracy przy podejmowanych czynnościach służbowych w przypadkach uzasadnionych względami skuteczności działania, a także wymianę doświadczeń i wniosków wynikających z realizacji ustawowych zadań.

«Powrót