«Powrót

Porozumienie o współpracy KAS z Generalną Administracją Celną Chin

Porozumienie o współpracy KAS z Generalną Administracją Celną Chin

Porozumienie o współpracy KAS z Generalną Administracją Celną Chin

Minister Szef Generalnej Administracji Celnej Chin Ni Yuefeng i Szef KAS Marian Banaś podczas podpisywania porozumienia.
Uczestnicy spotkania, w tle napis Ministerstwo Finansów.
Wizyta w Oddziale Celnym w Małaszewiczach, widoczny z-ca Szefa KAS Piotr Walczak.
  • 4 lipca 2018 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie chińskiej 8-osobowej delegacji, pod przewodnictwem Ministra Szefa Generalnej Administracji Celnej Chin Ni Yuefenga, z przedstawicielami Krajowej Administracji Skarbowej.
  • W spotkaniu z wzięli udział Szef KAS Marian Banaś i z-ca Szefa KAS nadinspektor Piotr Walczak.

Strony polska i chińska podpisały Porozumienie o współpracy pomiędzy regionalnymi władzami celnymi w Chengdu i w Łodzi, wdrażające postanowienia Memorandum z 2016 r. o Współpracy i Ułatwianiu Odpraw Celnych oraz Planu Działania, przewidującego m.in. utworzenie kanałów wymiany informacji pomiędzy urzędami celnymi na ważnych szlakach komunikacyjnych.

Podczas spotkania omówiono dotychczasową współpracę, a także możliwości dalszych wspólnych działań w sprawach celnych oraz kwestie kontroli fitosanitarnej i bezpieczeństwa żywności.

Po spotkaniu w MF, delegacja z przedstawicielami KAS udała się do Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej, a następnie Oddziału Celnego w Małaszewiczach.

Wizyta w Małaszewiczach była okazją do zaprezentowania organizacji odpraw towarów i obsługi towarowych pociągów ekspresowych z Chin do Europy. Goście mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem tzw. suchego portu, terminali przeładunkowych, technologią odpraw w ruchu kolejowym z wykorzystaniem stacjonarnego urządzenia skanującego pociągi towarowe.

«Powrót