«Powrót

Pożegnanie niemieckiego oficera łącznikowego ds. celnych

Pożegnanie niemieckiego oficera łącznikowego ds. celnych

Pożegnanie niemieckiego oficera łącznikowego ds. celnych

Z-ca Szefa KAS P.Walczak podczas powitania gości.
Uczestnicy spotkania.
Z-ca Szefa KAS P.Walczak i niemiecki oficer łącznikowy ds. celnych André Rolshoven.
Z-ca Szefa KAS P.Walczak i Jan Roel.
  • 18 czerwca 2018 r. w Ministerstwie Finansów odbyła się uroczystość pożegnania niemieckiego oficera łącznikowego ds. celnych akredytowanego przy Ambasadzie Niemiec w Warszawie André Rolshovena, w związku z zakończeniem jego misji.
  • W spotkaniu wziął udział wiceminister finansów, z-ca Szefa KAS nadinsp. Piotr Walczak.

W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele kierownictwa Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej i Departamentu Ceł oraz funkcjonariusze z Grup Zadaniowych ds. wyrobów energetycznych, wyrobów tytoniowych, wyrobów alkoholowych, środków odurzających i e-kontroli oraz Ośrodka Szkoleniowego w Kamionie.

Spotkanie było okazją do podsumowania współpracy polsko-niemieckiej w trakcie trwania misji André Rolshovena (01.09.2013-31.07.2018). Omówiono wyniki działań w obszarze zwalczania przestępczości, zwrócono uwagę na kwestie związane z: utworzeniem wspólnych zespołów ds. dochodzeń specjalnych, ze wzajemnymi szkoleniami przeprowadzonymi w Polsce i w Niemczech, z realizacją nowych projektów – w tym wyszkolenie w Niemczech psów służbowych KAS metodą pasywną.

Podkreślono bardzo pozytywną ocenę współpracy z André Rolshovenem, wyrażając nadzieję, że dalsza współpraca polsko-niemiecka będzie równie intensywnie realizowana.

Od 1 sierpnia 2018 r. André Rolshovena na stanowisku niemieckiego oficera łącznikowego ds. celnych zastąpi Jan Roel, który był obecny na uroczystości w Ministerstwie Finansów.

«Powrót