«Powrót

Prawo do przedsiębiorczości – małe firmy, wielkie zmiany w Świdnicy

Prawo do przedsiębiorczości – małe firmy, wielkie zmiany w Świdnicy

Prawo do przedsiębiorczości – małe firmy, wielkie zmiany w Świdnicy

Dyr. IAS Wrocław przemawia podczas konferencji
Dyr. IAS Wrocław przemawia podczas konferencji. W tle prezentacja.
Stanowisko informacyjne dla przedsiębiorców.
  • Kolejne spotkanie w ramach ogólnopolskiego cyklu konferencji pod hasłem „Prawo do przedsiębiorczości – małe firmy, wielkie zmiany" odbyło się 27 czerwca 2018 r. w Świdnicy.
  • O Konstytucji Biznesu oraz innych zmianach prawnych ułatwiających zakładanie i prowadzenie firm świdniccy przedsiębiorcy rozmawiali z Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu Józefem Dolatą.

Zmiany w systemie podatkowym mają wspierać ideę innowacyjności w gospodarce.

„W takim kierunku musimy się rozwijać, gdyż tylko silne państwo, silne ekonomicznie, jest znaczące" – zauważył Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.

Zaznaczył również, że Krajowa Administracja Skarbowa wspiera uczciwych przedsiębiorców, w stosunku do których pełni funkcję doradczą i usługową, a skutecznie i bezwzględnie walczy z tzw. szarą strefą. Dyrektor Dolata zauważył, że wdrażane zmiany, m.in. planowana na przyszły rok rezygnacja z deklaracji VAT oraz prowadzona na bieżąco pogłębiona analiza plików JPK, są wyzwaniem również dla administracji skarbowej.

Wśród najważniejszych zmian, jakie wprowadza Konstytucja Biznesu, dużym zainteresowaniem świdnickich przedsiębiorców cieszyły się ułatwienia dotyczące zamówień publicznych oraz zmiany w Ordynacji podatkowej w zakresie przedawnienia dochodzenia zobowiązań podatkowych.

Przypomnijmy, że odbywające się w całym kraju spotkania z przedsiębiorcami służą przede wszystkim zapoznaniu ich z Konstytucją Biznesu, czyli gruntowną reformą prawa gospodarczego, której celem jest poprawa środowiska prawno-instytucjonalnego, w którym działają polscy przedsiębiorcy. Większość przepisów Konstytucji, jak np. ulga na start czy działalność nierejestrowa, weszła w życie z końcem kwietnia br. Od 1 lipca br. wejdą w życie przepisy ustawy o CEIDG i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, które dotyczą możliwości wysyłania e-wniosku np. o zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS oraz dokonywania opłat urzędowych drogą elektroniczną. Od lutego 2019 roku zaczną obowiązywać przepisy Prawa przedsiębiorców dotyczące firm wpisanych do KRS. W ich przypadku zawieszona działalność będzie automatycznie wznawiana po 24 miesiącach od jej zawieszenia.

***

Organizatorami spotkań są PARP i Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, a partnerują Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Pełnomocnik Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Urząd Zamówień Publicznych, Urząd Dozoru Technicznego, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA.

«Powrót