«Powrót

Spotkanie drugiej edycji projektu CELBET w Budapeszcie

Spotkanie drugiej edycji projektu CELBET w Budapeszcie

Spotkanie drugiej edycji projektu CELBET w Budapeszcie

Informacja na stole o treści BCP management and Evaluation Team, widoczne logo CELBET i uczestnicy spotkania.
Wspólne zdjęcie ekspertów CELBET, napis CELBET Team Experts meeting. Budapest 2018
  • 6 września 2018 r. we wspólnych rozmowach, prezentacjach oraz warsztatach wzięło udział 25 ekspertów oraz zarząd CELBET, czyli grupy ds. wschodnich i południowo wschodnich lądowych przejść granicznych.
  • Po raz pierwszy w drugiej edycji projektu CELBET spotkali się eksperci i liderzy wszystkich 6 zespołów.

Eksperci każdej z 6 grup (ds. analizy ryzyka, ds. oceny i zarządzania przejściami granicznymi, ds. kontroli operacyjnej, ds. szkolenia, ds. sprzętu, ds. współpracy międzyinstytucjonalnej i z krajami trzecimi) zaprezentowali rezultaty swojej pracy z ostatnich 3 miesięcy oraz przedstawili kolejne działania na rzecz poprawy funkcjonowania oraz bezpieczeństwa na lądowych przejściach granicznych krajów członkowskich CELBET - Polski, Słowacji, Litwy, Łotwy, Estonii, Rumunii, Finlandii, Węgier, Grecji, Chorwacji i Bułgarii.

Przy okazji wizyty na Węgrzech, szef CELBET Jyrki Linna spotkał się z dyrektorem generalnym ds. cła i spraw międzynarodowych administracji celno-podatkowej Węgier Tamasem Molnarem, który zapewnił o pełnym wsparciu wszelkich inicjatyw ekspertów CELBET oraz pochwalił przeprowadzone do tej pory działania zespołów eksperckich CELBET.

Nowością podczas spotkania w Budapeszcie były zorganizowane dla wszystkich ekspertów warsztaty, mające na celu wskazanie kierunku dalszego rozwoju grupy CELBET oraz obszarów, które wymagają wsparcia i intensyfikacji działań.

Więcej o projekcie CELBET w komunikacie KAS gospodarzem spotkania Grupy Eksperckiej CELBET.

«Powrót