«Powrót

Spotkanie KAS z delegacją Administracji Celnej Chińskiej Republiki Ludowej

Spotkanie KAS z delegacją Administracji Celnej Chińskiej Republiki Ludowej

Spotkanie KAS z delegacją Administracji Celnej Chińskiej Republiki Ludowej

Uczestnicy spotkania w MF.
Uczestnicy spotkania w MF, przedstawiciele KAS.
Uczestnicy spotkania w MF - członkowie chińskiej delegacji.
  • W dniach 23-26 czerwca 2018 r. przebywała w Polsce delegacja Biura Zwalczania Przemytu Generalnej Administracji Celnej Chińskiej Republiki Ludowej (ASB GACC).

Wizyta w Ministerstwie Finansów oraz Izbie Administracji Skarbowej w Gdańsku była okazją do wymiany poglądów na temat możliwości stworzenia kanałów łączności i opracowania wytycznych do realizacji dwustronnych kontaktów pomiędzy Krajową Administracją Skarbową (KAS) a ASB GACC.

Podczas spotkania w MF, omówione zostały możliwości zacieśniania współpracy w zakresie kontroli obrotu prekursorami narkotykowymi i substancjami często wykorzystywanymi do nielegalnego wytwarzania środków odurzających. Rozmawiano również o realizacji wzajemnej pomocy administracyjnej między Polską a Chinami.

***

Biuro Zwalczania Przemytu Generalnej Administracji Celnej Chińskiej Republiki Ludowej (ASB GACC) odpowiedzialne jest za prowadzenie operacji zwalczania przemytu, w tym morskich działań przemytniczych. W zakresie swoich zadań ASB GACC zarządza sprawami karnymi, jak również ogólną polityką w zakresie walki z przemytem.

«Powrót