«Powrót

Szef KAS Marian Banaś wziął udział w Forum Prawo dla Rozwoju

Szef KAS Marian Banaś wziął udział w Forum Prawo dla Rozwoju

Szef KAS Marian Banaś wziął udział w Forum Prawo dla Rozwoju

Forum Prawo dla Rozwoju
  • W dniach 5-6 października 2018 r. w Krakowie odbyło się  międzynarodowe Forum Prawo dla Rozwoju, zorganizowane pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości.
  • Uczestnicy konferencji dyskutowali m.in. nad regulacjami prawnymi, które przyczyniają się do zwalczania przestępczości.
  • Sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś wziął udział w panelu „Państwo kontra układ - jak wygrać z mafią".

Forum Prawo dla Rozwoju było międzynarodowym spotkaniem polityków, prawników, naukowców, przedstawicieli administracji rządowej i organizacji pozarządowych. W wydarzeniu wzięli udział m.in. marszałek Sejmu Marek Kuchciński, wicepremier Beata Szydło, minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Gościem specjalnym był amerykański politolog George Friedman. Do Krakowa przyjechały również delegacje ministerstw sprawiedliwości Bułgarii, Chorwacji, Estonii i Węgier.

Sesję plenarną, która zainaugurowała Forum, otworzył minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. W trakcie wystąpienia wymienił przykłady rozwiązań prawnych, które przyniosły w Polsce spektakularne efekty. Takim rozwiązaniem jest np. prawo pozwalające zwalczać przestępczość vatowską oraz konfiskata rozszerzona, pozwalającą odbierać majątki pochodzące z przestępstwa.

Szef KAS Marian Banaś zaprezentował regulacje prawne, które umożliwiają skuteczne zwalczanie przestępczości gospodarczej, w tym przestępczości związanej z wyłudzaniem podatku VAT, a tym samym chronią uczciwych przedsiębiorców i konsumentów. Omówił również wymierne efekty wprowadzenia tych rozwiązań.

W trakcie Forum odbyły się panele i debaty eksperckie, opierające się na trzech filarach: sprawiedliwość i bezpieczeństwo, prawo i gospodarka, cywilizacja i wartości. Wydarzenie było ukierunkowane na tematykę tworzenia przepisów prawnych, które stanowią fundament walki z przestępczością, a także podstawę odpowiedzialnego rozwoju państwa, gospodarki i wspólnoty obywateli.

***

Forum Prawo dla Rozwoju to międzynarodowy polityczno-ekonomiczny kongres, w trakcie którego formułowane są postulaty zmiany prawa oraz rekomendacje służące rozwojowi gospodarczemu i społecznemu. To także okazja do wymiany poglądów na temat tego, co kraje Europy Środkowej i Wschodniej mogą zaoferować w sferze bezpieczeństwa, gospodarki i wartości – ze szczególnym uwzględnieniem tak istotnego zadania, jakim jest przeciwdziałanie przyczynom przestępczości.

«Powrót