«Powrót

Udaremnione próby przemytu pistoletu, amunicji oraz części haubicy

Udaremnione próby przemytu pistoletu, amunicji oraz części haubicy

Udaremnione próby przemytu pistoletu, amunicji oraz części haubicy

Naboje w pudełkach.
Części do haubicy w drewnianej skrzyni.
Części do haubicy.
Pistolet.
  • Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z polsko-białoruskiego przejścia granicznego w Bobrownikach ujawnili amunicję przewożoną bez wymaganych dokumentów.
  • Na terenie drogowego przejścia granicznego w Dorohusku funkcjonariusze KAS i Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili części oraz elementy haubicy.
  • Podczas kontroli na przejściu granicznym w Medyce, Służba Celno-Skarbowa udaremniła przemyt pistoletu i amunicji.

Amunicja w Bobrownikach
28-letni obywatel Białorusi próbował nielegalnie wwieźć do Polski 25 szt. amunicji kal. 8 mm. Funkcjonariusze znaleźli amunicję podczas szczegółowej kontroli samochodu. Pudełka z nabojami gazowymi mężczyzna ukrył w podłokietniku. Podróżny nie posiadał przy sobie żadnych dokumentów uprawniających do przywozu amunicji do Polski.

Ze względu na naruszenie przez obywatela Białorusi przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, sprawę przekazano Policji.

Elementy haubicy w Dorohusku
Ujawnione przez funkcjonariuszy KAS i SG części do haubicy 122 mm były przewożone bez wymaganego zezwolenia. Elementy zostały ukryte w drewnianych skrzyniach w przestrzeni ładunkowej samochodu dostawczego. Funkcjonariusze SG zatrzymali obywatela Ukrainy oraz części do haubicy.

Szacunkowa wartość zatrzymanych elementów haubicy wynosi około 100 tys. dolarów amerykańskich.

Postępowanie w sprawie prowadzą funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Broń i amunicja w Medyce
Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Oddziału Celnego w Medyce podczas kontroli  samochodu, którym podróżowali obywatele Ukrainy, ujawnili pistolet kal. 9 mm ukryty w schowku pojazdu. Do własności przyznała się kierująca samochodem obywatelka Ukrainy. Ponadto u pasażera ujawniono 10 szt. amunicji. Broń i amunicja były przewożone bez wymaganych zezwoleń.

Dalsze czynności prowadzi Policja.

***

Przywóz broni i amunicji przez cudzoziemców oraz Polaków mających miejsce stałego pobytu za granicą może odbywać się na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwego konsula RP, w kraju z którego następuje przywóz.

«Powrót