«Powrót

Walka z szarą strefą. Wpływ regulacji na branżę paliw płynnych - konferencja w MF

Walka z szarą strefą. Wpływ regulacji na branżę paliw płynnych - konferencja w MF

Walka z szarą strefą. Wpływ regulacji na branżę paliw płynnych - konferencja w MF

Uczestnicy konferencji, widok w kierunku stołu prezydialnego.
Szef KAS Marian Banaś podczas wystąpienia.
Z-ca Szefa KAS Piotr Walczak podczas wystąpienia.
Szef KAS Marian Banaś i dyrektor generalny Global Compact Network Poland Kamil Wyszkowski po podpisaniu porozumienia.
  • 12 czerwca w Ministerstwie Finansów odbyła się konferencja, na której zaprezentowany został raport „Walka z szarą strefą. Wpływ regulacji na branżę paliw płynnych", przygotowany przez Global Compact Network Poland, Polską Organizację Przemysłu i Handlu Naftowego przy współpracy z PwC, partnerem merytorycznym trzeciej edycji Programu „Przeciwdziałanie Szarej Strefie 2014-2020".
  • Podczas konferencji zostało podpisane porozumienie w sprawie współdziałania pomiędzy Krajową Administrację Skarbową i Global Compact Network Poland.

Szef KAS Marian Banaś podkreślił, że sprawność państwa i rządu powinna polegać na tym, by maksymalnie ograniczyć przestępczość gospodarczą, a Polski rząd ma na tym polu duże sukcesy.

„W ciągu roku zmniejszyliśmy lukę podatkową w VAT z 26% do 14%. Zeszliśmy tym samym poniżej średniej europejskiej" - powiedział wiceminister finansów. Zaznaczył, że do tej pory nikomu się to w Polsce nie udawało.

Współpraca administracji i biznesu
Minister Marian Banaś zwrócił uwagę na to, że sukces w walce przestępczością gospodarczą jest efektem zespołowej pracy rządu oraz współpracujących z administracją skarbową organizacji i przedsiębiorców.

„Jesteśmy otwarci na dalszą współpracę, dzięki której walka z szarą i czarną strefą będzie jeszcze bardziej skuteczna" – dodał.

Duże znaczenie współpracy ze środowiskiem biznesu podkreślał też zastępca Szefa KAS Piotr Walczak.

„Sukces KAS w zwalczaniu szarej strefy jest możliwy przede wszystkim dzięki biznesowi i dużym wsparciu wielu branż w tym branży paliwowej" - powiedział.

Minister Piotr Walczak dodał, że ma satysfakcję nie tylko z uszczelnienia systemu podatkowego i dodatkowych kilkudziesięciu miliardów złotych dla budżetu.

„Cieszę się, że udało nam się w tych branżach - nie powiem, że do końca, bo to nie koniec naszej walki - spowodować, że sytuacja biznesowa zaczęła się normować. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia polskiej gospodarki. Zapewnienie uczciwej konkurencji jest kluczowe dla przyszłości naszego rynku"- powiedział.

Szef KAS Marian Banaś i dyrektor generalny Global Compact Network Poland Kamil Wyszkowski podpisali porozumienie w sprawie wieloletniej współpracy dotyczącej przeciwdziałaniu szarej i czarnej strefy w Polsce.

Raport „Walka z szarą strefą. Wpływ regulacji na branżę paliw płynnych"
Podczas spotkania zaprezentowano również raport PwC przygotowany na zlecenie Global Compact Network Poland oraz Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego pt. "Walka z szarą strefą. Wpływ regulacji na branżę paliw płynnych" (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

„Branża paliwowa była szczególnie dotknięta przez szarą strefę. Celem naszego wspólnego raportu z POPiHN oraz PwC jest podsumowanie wyników walki organów państwowych z szarą strefą w branży paliw płynnych, próba oceny kondycji branży po wprowadzeniu wszystkich reform oraz analiza, co uległo zmianie oraz jakie działania regulacyjne oraz operacyjne przyniosły najlepsze rezultaty. To w niej dokonywano spektakularnych, wielomiliardowych wyłudzeń podatkowych, które każdego roku uszczuplały Skarb Państwa. Skala oszustw oraz problematyka walki z szarą strefą spowodowały, iż polski rząd musiał aktywnie przeciwdziałać wyłudzeniom w branży paliw" – powiedział Kamil Wyszkowski, dyrektor generalny Global Compact Network Poland.

Autorzy raportu ocenili, że korzystne zmiany dotyczące ograniczenia szarej strefy w branży paliwowej są efektem trzech wprowadzonych pakietów: energetycznego, paliwowego oraz transportowego. Jako najważniejszy skutek wprowadzenia pakietów (szczególnie pakietu paliwowego) wskazano ukrócenie oszustw w obszarze VAT.

Relacja z konferencji na stronie Global Compact Network Poland (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)

«Powrót