«Powrót

Kompleksowa Umowa Gospodarczo-Handlowa UE – Kanada (CETA)

Kompleksowa Umowa Gospodarczo-Handlowa UE – Kanada (CETA)

Kompleksowa Umowa Gospodarczo-Handlowa UE – Kanada (CETA)

  • 21 września 2017 r. rozpoczyna się tymczasowe stosowanie umowy o wolnym handlu, zawartej przez Unię Europejską z Kanadą (tzw. umowa CETA)
  • Warunkiem zastosowania preferencji taryfowych dla przywożonych towarów jest m.in. ich bezpośredni przywóz z kraju eksportu do kraju importu oraz dysponowanie dowodem ich preferencyjnego pochodzenia.

W umowie CETA przewidziano, że takim dowodem będzie deklaracja pochodzenia sporządzana przez eksportera. W przypadku eksporterów unijnych deklarację pochodzenia może sporządzić każdy eksporter, ale tylko dla przesyłek, których wartość nie przekroczy 6000 euro. W sytuacji, gdy wartość przesyłki przekroczy tę kwotę, deklarację może sporządzić wyłącznie eksporter zarejestrowany w systemie REX.

W związku z tym przedsiębiorcy, którzy zamierzają wywozić produkty do Kanady w ramach umowy CETA, powinni się zarejestrować w bazie zarejestrowanych eksporterów REX.

Umowa CETA została podpisana 30 października 2016 r., a następnie opublikowana w Dz. Urz. UE L 11 z 14.01.2017 r.

Przejdź do wytycznych (link otwiera nowe okno w innym serwisie) dla przedsiębiorców dotyczących rejestracji w REX oraz informacji (link otwiera nowe okno w innym serwisie) nt. umowy CETA.

«Powrót