«Powrót

Oddalenie przez WSA w Warszawie skarg w przedmiocie wpisu nazw domen do Rejestru Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą o Grach Hazardowych

Oddalenie przez WSA w Warszawie skarg w przedmiocie wpisu nazw domen do Rejestru Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą o Grach Hazardowych

Oddalenie przez WSA w Warszawie skarg w przedmiocie wpisu nazw domen do Rejestru Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą o Grach Hazardowych

  • W dniach 13, 19 i 21 czerwca 2018 r. ogłoszone zostały przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyroki w sprawach dotyczących wpisów do Rejestru domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą o grach hazardowych (wyrok z dnia 13 czerwca 2018 r. o sygn. akt V SA/Wa 1888/17, wyroki z dnia 19 czerwca 2018 r. o sygn. akt V SA/Wa 1321/17, V SA/Wa 1731/17, V SA/Wa 1772/17 oraz V SA/Wa 54/18, wyrok z dnia 21 czerwca 2018 r. o sygn. akt V SA/Wa 1266/17).
  • WSA w Warszawie oddalił skargi zagranicznych podmiotów działających w branży hazardowej (hazard w sieci Internet) na decyzje Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie wpisu do Rejestru domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą o grach hazardowych.

W ustnych motywach uzasadnienia WSA podkreślił, iż ustawodawca miał prawo uregulować kwestię nielegalnego hazardu w sieci Internet i wprowadzić przepis art. 15f do ustawy o grach hazardowych. Zaznaczono również, że zmiany przepisów ustawy o grach hazardowych zostały przez Komisję UE notyfikowane, a zatem ustawa nie jest niezgodna z prawem wspólnotowym.

Ponadto Sąd, powołując się na przepis art. 3 ustawy o grach hazardowych, stwierdził, że podmiot nielegitymujący się właściwą koncesją, zezwoleniem, czy też który nie dokonał zgłoszenia, nie jest uprawniony do urządzania gier hazardowych również w sieci Internet, a oferując tego typu gry narusza prawo.

Tym samym WSA podzielił stanowisko i argumentację podniesioną przez organ w zaskarżonych decyzjach i odpowiedziach na skargi.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 02.07.2018 Data publikacji: 02.07.2018 10:09 Data ostatniej modyfikacji: 02.07.2018 10:09
Autor: Wydział Kontroli Gier Hazardowych Osoba publikująca: Arkadiusz Wieczorek Osoba modyfikująca: Arkadiusz Wieczorek
Rejestr zmian
«Powrót