«Powrót

Podpisana ustawa zmieniająca system monitorowania przewozu SENT

Podpisana ustawa zmieniająca system monitorowania przewozu SENT

Podpisana ustawa zmieniająca system monitorowania przewozu SENT

  • 28 maja 2018 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw.
  • Nowelizacja ma na celu zapewnienie bardziej skutecznego monitorowania przewozu towarów wskazanych w przepisach o systemie monitorowania, zwanego systemem SENT.

Podstawową zmianą, którą wprowadza nowela jest objęcie systemem monitorowania przewozów towarów realizowanych transportem kolejowym. Drugą istotną zmianą jest poszerzenie katalogu towarów, które podlegają systemowi monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Poza paliwem, olejem roślinnym, suszem tytoniowym oraz alkoholem skażonym są to również produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, które są zagrożone brakiem dostępności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodatkowo, nowa ustawa wdraża udogodnienia dla użytkowników, m.in. możliwość dokonywania zgłoszeń zbiorczych, czy też stosowania w zgłoszeniach wyłącznie kodów CN (brak PKWiU).

Szczegółowe informacje dotyczące nowelizacji zawarte są w załączniku (plik PDF 64 B).

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

«Powrót