«Powrót

Szybszy zwrot podatku dla dużych rodzin

Szybszy zwrot podatku dla dużych rodzin

Szybszy zwrot podatku dla dużych rodzin

  • Czas zwrotu nadpłaty podatku dla rodzin wielodzietnych, które rozliczą się elektronicznie z urzędem skarbowym wyniesie maksymalnie trzydzieści dni.

Podatnicy posiadający uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, są objęci preferencyjnym 30-dniowym terminem zwrotu nadpłaty podatku w przypadku złożenia zeznania drogą elektroniczną. Naczelnicy urzędów skarbowych wykorzystują specjalne narzędzie informatyczne, które umożliwia bieżące monitorowanie elektronicznych zeznań rocznych, w których wykazano nadpłatę podatku, związaną z ulgą prorodzinną z tytułu wychowywania minimum trojga dzieci. System automatycznie wskazuje tych podatników, którzy są obsługiwani preferencyjnie.

Także pozostali podatnicy, którzy posiadają Kartę Dużej Rodziny, ale nie odliczają w swoim zeznaniu podatkowym (złożonym drogą elektroniczną) ulgi prorodzinnej z tytułu wychowywania co najmniej trojga dzieci, mogą liczyć na podobne ułatwienia. Wystarczy, że zawiadomią swój urząd skarbowy o posiadaniu karty.

W elektronicznych deklaracjach PIT-36 i PIT-37 w polach (odpowiednio) 329 i 141 należy poinformować o korzystaniu  z Karty Dużej Rodziny. Pozwoli to urzędom skarbowym obsługiwać takie zeznania według przyspieszonej ścieżki zwrotu nadpłaty.

«Powrót