«Powrót

Umowa o partnerstwie gospodarczym UE - Japonia

Umowa o partnerstwie gospodarczym UE - Japonia

Umowa o partnerstwie gospodarczym UE - Japonia

Informujemy, że 27 grudnia 2018 r. została opublikowana Umowa o partnerstwie gospodarczym miedzy Unią Europejską a Japonią (Dz. Urz. UE  L 330) - Umowa UE-Japonia (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

Umowa została podpisana 17 lipca 2018 r., natomiast data jej stosowania nie jest jeszcze znana.

W umowie UE-Japonia przewidziano, że wniosek o preferencyjne traktowanie taryfowe opiera się na sporządzonym przez eksportera oświadczeniu o pochodzeniu (załącznik 3-D) wskazującym, że produkt jest pochodzący lub na wiedzy importera, że produkt jest pochodzący w rozumieniu umowy.

Przedsiębiorcy, którzy zamierzają wywozić produkty do Japonii powinni się zarejestrować w bazie zarejestrowanych eksporterów REX.

W Polsce rejestracja prowadzona jest przez Izbę Administracji Skarbowej w Poznaniu – Wydział Centralna Rejestracja.

Wytyczne dla przedsiębiorców dotyczące rejestracji w REX, można znaleźć na stronie internetowej MF: REX wytyczne (link otwiera nowe okno).

«Powrót