«Powrót

Minister Teresa Czerwińska z wizytą w Gdańsku

Minister Teresa Czerwińska z wizytą w Gdańsku

Minister Teresa Czerwińska z wizytą w Gdańsku

Min. T. Czerwińska, rzecznik MF Ł. Świerżewski, dyrektor IAS w Gdańsku T. Słaboszowski i wiceprezes zarządu ds. finansowych DCT Gdańsk A. Żołnowski na terenie terminala DCT
  • 9 maja 2018 r. minister finansów prof. Teresa Czerwińska odwiedziła Izbę Administracji Skarbowej (IAS) w Gdańsku.
  • Z funkcjonariuszami pomorskiej KAS i dziennikarzami spotkała się również na terenie najnowocześniejszego polskiego terminala kontenerowego DCT w Gdańsku.
  • Tylko w I kw. 2018 r. od towarów przeładowanych na terminalu z tytułu ceł, VAT i akcyzy do budżetu państwa trafiło 2,1 mld zł.

Kierownictwo IAS w Gdańsku zaprezentowało minister Teresie Czerwińskiej osiągnięcia pomorskiej KAS w zwalczaniu przestępczości gospodarczej, uszczelnianiu systemu podatkowego, realizacji wpływów budżetowych, a także ochrony granicy kraju czy realizacji odpraw w oddziałach celnych.

Minister odwiedziła również siedzibę DCT Gdańsk S.A. To najnowszy i najnowocześniejszy polski terminal kontenerowy, na terenie którego odprawy celne nadzorują funkcjonariusze z Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni. Ich pracę wspierają wielkogabarytowe urządzenia skanujące, wykorzystywane przez pomorską KAS do przeprowadzania bezinwazyjnych kontroli celno-skarbowych.

Skuteczne działania KAS na Pomorzu

„Pomorze jest strategicznym regionem z uwagi na granicę morską kraju oraz lokalizację nieustannie rozwijających się portów. Dlatego działania pomorskiej KAS w zapewnieniu sprawnej obsługi celno-skarbowej i bezpieczeństwa granicy kraju są szczególnie istotne. Przez porty województwa pomorskiego przechodzi 60% towarów importowanych do Polski z Chin. Integralną częścią współpracy ekonomicznej i handlowej jest przy tym współpraca celno-skarbowa, szczególnie istotna z punktu widzenia zapewnienia przepływu legalnego handlu i ochrony obywateli" – powiedziała podczas spotkania z dziennikarzami prof. Teresa Czerwińska. Podziękowała też kierownictwu i funkcjonariuszom KAS z Pomorza za odpowiedzialną i pełną zaangażowania pracę, która przynosi wymierne efekty oraz za dbanie przez nich o pozytywny wizerunek polskiej administracji za granicą.

Innowacyjność i dobra współpraca z portami

Pierwszy rok działania KAS w województwie pomorskim to wpływy budżetowe w wysokości 33,816 mld zł, czyli o blisko 4,410 mld zł większe niż rok wcześniej (15 proc. wzrost r/r). Ten czas to także widoczne efekty współpracy KAS z trójmiejskimi portami morskimi. Szybkie i sprawne odprawy celne pozwoliły portom w Gdańsku i Gdyni na blisko 19% wzrost przeładunków kontenerów w stosunku do 2016 r. Obiecująco zapowiada się również rok 2018 r., którego pierwszy kwartał był rekordowy pod względem przeładunków w sektorze drobnicy skonteneryzowanej, paliw oraz węgla.

„Dzięki reformie wprowadzającej KAS zyskaliśmy wiele nowych narzędzi, które znacząco usprawniły naszą pracę i pozwoliły osiągać znakomite wyniki. Z narzędzi tych, często innowacyjnych, uczymy się nadal w pełni korzystać, co daje nam w przyszłości perspektywę na jeszcze sprawniejszą realizację założeń budżetowych. Jednak obserwując codziennie niezwykłą mieszankę doświadczenia wieloletnich pracowników i funkcjonariuszy IAS w Gdańsku i energii ich młodszych kolegów i koleżanek stwierdzam, że możemy zdziałać naprawdę wiele" – powiedział dyrektor IAS w Gdańsku Tomasz Słaboszowski.

„Zaangażowanie inwestorów z Australii w budowę terminala DCT pozwoliło Polsce skutecznie konkurować z największymi portami w Europie. Jak się okazuje, największe korzyści z tej inwestycji mamy my Polacy, bo tylko w pierwszym kwartale 2018 r. od towarów przeładowanych na terminalu z tytułu ceł, VAT i akcyzy do budżetu państwa trafiło 2,1 mld zł. Miejmy nadzieję, że zaufanie, zrozumienie i poszanowanie wzajemnych interesów, które są podstawą do skutecznej współpracy, przyczyni się do dalszego wzmacniania pozycji Polski w światowej gospodarce morskiej" – skomentował wiceprezes zarządu ds. finansowych DCT Gdańsk Adam Żołnowski.

Inwestycje i plany pomorskiej KAS

Najbliższa przyszłość jest ukierunkowana na wyjście infrastruktury portowej w morze. Skutkuje to przyjęciem innej filozofii kontroli, opartej m.in. na wzajemnym przekazywaniu informacji przez wszystkich uczestników łańcucha dostaw. Dzieje się to z zastosowaniem nowoczesnych systemów informatycznych w ramach tzw. projektu Port Community System.

Celem pomorskiej KAS jest jeszcze większa skuteczność w realizacji zadań przez umiejętną analizę zagrożeń i skoncentrowanie się na obszarach, które mogą stwarzać wysokie ryzyko. Będzie się to odbywać bez utrudniania prowadzenia legalnej działalności gospodarczej i przez doskonalenie współpracy z przedsiębiorcami w realizacji strategicznych celów rozwojowych.

***

Struktura KAS w woj. pomorskim

KAS na Pomorzu to Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku, 21 urzędów skarbowych, Pomorski Urząd Celno-Skarbowy z siedzibą w Gdyni wraz z trzema delegaturami w Gdańsku, Gdyni i Słupsku. Ze względu na specyfikę morskiej granicy oprócz oddziałów celnych ulokowanych na terenach portów w Gdańsku i Gdyni wody terytorialne kraju monitoruje Dział Morski Zwalczania Przestępczości. Jego specjalnie przeszkoleni funkcjonariusze wykonują kontrole celno-skarbowe przy wykorzystaniu jednostek pływających. 

Pomorze to także potężny Węzeł Ekspedycyjno-Rozdzielczy Poczty Polskiej obsługujący aż trzy województwa oraz jedno z najnowocześniejszych lotnisk międzynarodowych w naszym kraju. Także w tych miejscach swoje obowiązki pełnią pomorscy funkcjonariusze celno-skarbowi.Kadra pomorskiej KAS to blisko 3,8 tys. osób, w tym prawie 660 funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

«Powrót