Nowi wiceministrowie finansów

Nowi wiceministrowie finansów

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała z dniem 19 listopada 2015 r. Mariana Banasia na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów i szefa Służby Celnej oraz Konrada Raczkowskiego na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. 23 listopada 2015 r. stanowisko podsekretarza stanu obejmie Leszek Skiba.

Na zdjęciu od lewej: Marian Banaś, Paweł Szałamacha, Konrad Raczkowski i Leszek Skiba.

Marian Banaś

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (1979). W 1980 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu religioznawstwa, studiował też filozofię na Papieskiej Akademii Teologicznej. Odbył pozaetatową aplikację sądową zakończoną w 1996 r. egzaminem sędziowskim oraz aplikację NIK-owską. Ukończył również Podyplomowe Studia Audytu Wewnętrznego (2009-2010).

W latach 1976-1980 jeden z założycieli i działaczy Akcji na rzecz Niepodległości oraz Instytutu Katyńskiego. Od 1981 do 1983 r. odbywał karę pozbawienia wolności za działalność w „Solidarności". W 1990 r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez rząd RP na uchodźstwie, a w 2011 r. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP, został też wyróżniony Medalem „Niezłomnym w Słowie". W 2015 r. prezydent RP Andrzej Duda odznaczył go Krzyżem Wolności i Solidarności.

Doradzał ministrowi spraw wewnętrznych w okresie rządu Jana Olszewskiego. W latach 1992–2015 pracował w Najwyższej Izbie Kontroli na różnych stanowiskach (m.in. głównego specjalisty i doradcy prawnego). Od 21 listopada 2005 r. do 2 stycznia 2008 r. był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów, od 28 listopada 2005r. także szefem Służby Celnej.

Uprawia sport, z zamiłowania trener karate.

Konrad Raczkowski

Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny w zakresie zarządzania instytucjami publicznymi. Specjalizuje się w zarządzaniu w systemie gospodarczym, finansach publicznych oraz gospodarce nieoficjalnej. Od 2012 r. dyrektor Instytutu Ekonomicznego Społecznej Akademii Nauk w Warszawie oraz kierownik katedry Zarządzania Bezpieczeństwem Ekonomicznym. Od 2015 r. członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.

Pełnił rolę eksperta i doradcy instytucji publicznych, organizacji gospodarczych oraz przedsiębiorstw. W latach 2003-2013 pracownik resortu finansów. Współpracował z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych w Brukseli oraz Instytutem Bezpieczeństwa i Polityki Rozwoju w Sztokholmie. Jest członkiem zwyczajnym British Academy of Management. Autor ok. stu publikacji naukowych z zakresu finansów, ekonomii oraz nauk o zarządzaniu.

W wolnym czasie trenuje Taekwon-do, jest posiadaczem stopnia mistrzowskiego IV dan.

Leszek Skiba obejmie stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów z dniem 23 listopada 2015 r.

Specjalista w zakresie makroekonomii. AbsolwentSzkoły Głównej Handlowej na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne (2002 r.). Następnie do 2009 r. był pracownikiem naukowym w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University.

Od 2009 r. do listopada 2015 r. zatrudniony w Narodowym Banku Polskim, początkowo w Biurze Integracji ze Strefą Euro, a od 2011 r. w Instytucie Ekonomicznym. Zajmował się tam analizą koniunktury gospodarczej w strefie euro, funkcjonowania Unii Gospodarczo-Walutowej oraz przygotowywaniem prognoz makroekonomicznych dla strefy euro, stanowiących wkład do modelu NECMOD. Współautor m.in. ostatniego raportu NBP o strefie euro „Ekonomiczne wyzwania integracji Polski ze strefą euro".

Od 2009 r. współpracuje z Instytutem Sobieskiego jako ekspert, następnie członek zarządu, a od 2013 r. przewodniczący Rady Instytutu. Jest autorem i współautorem raportów z zakresu ekonomii politycznej dotyczących centrum decyzyjnego rządu we współczesnych krajach europejskich i reform strukturalnych wspierających tempo wzrostu polskiej gospodarki.

Zbiera atlasy historyczne z różnych krajów Europy. Jest żonaty, ma jedno dziecko.