«Powrót

Objaśnienia ws. opodatkowania VAT zbycia nieruchomości komercyjnych

Objaśnienia ws. opodatkowania VAT zbycia nieruchomości komercyjnych

Objaśnienia ws. opodatkowania VAT zbycia nieruchomości komercyjnych

  • Ministerstwo Finansów przygotowało objaśnienia dot. opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji zbycia nieruchomości komercyjnych.
  • Jest to wynik prowadzonych od września 2018 r. konsultacji podatkowych.

Celem konsultacji było wypracowanie kryteriów oceny czy dostawa nieruchomości komercyjnych jest opodatkowana VAT (dostawa składników majątkowych), czy podatkiem od czynności cywilnoprawnych (sprzedaż przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa).

W objaśnieniach przyjęto zasadę opodatkowania VAT zbycia nieruchomości komercyjnej. Wskazane są przesłanki, po spełnieniu których nieruchomość stanowi przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Przesłanki te były uzgadniane ze stroną społeczną. 

Objaśnienia mają zwiększyć pewność obrotu nieruchomościami komercyjnymi, a także ograniczyć ilość sporów z organami podatkowymi.

Przejdź do objaśnień

«Powrót