«Powrót

Obligacje skarbowe – struktura i format danych w sprawozdaniach miesięcznych

Obligacje skarbowe – struktura i format danych w sprawozdaniach miesięcznych

Obligacje skarbowe – struktura i format danych w sprawozdaniach miesięcznych

Prezentujemy komunikat Ministra Finansów w sprawie struktury i formatu danych przekazywanych w ramach sprawozdań miesięcznych o stanie własności i obrocie obligacjami skarbowymi.

Struktura i format danych, zawarte w załączniku do komunikatu, mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań miesięcznych sporządzanych za listopad 2018 r.

Pobierz komunikat w sprawie struktury i formatu danych przekazywanych w ramach sprawozdań miesięcznych o stanie własności i obrocie obligacjami skarbowymi (plik pdf 2,28 MB)

Pobierz komunikat w sprawie struktur i formatów danych w sprawozdaniach miesięcznych (plik pdf 2,28 MB)

«Powrót